2012. gada projektiem

DOKUMENTI 2012. GADA  PROJEKTIEM

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Padomi gala atskaišu sagatavošanai        29.08.2013.
    Jauniešu apmaiņas projektu gala atskaites anketa (2012. gada projektiem)   Šī ir jauniešu apmaiņas projektu gala atskaites anketa. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.    10.01.2012.
    Projekta īstenošanai izlietoto finanšu līdzekļu pārskats    Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar jauniešu apmaiņas projekta gala atskaites anketu.
Pārskats, vienlaicīgi ar gala atskaites iesniegšanu, papildus jānosūta arī elektroniskā formā uz e-pasta adresi atskaites[at]jaunatne.gov.lv
   10.08.2012.
    Pavadvēstule - paraugs   Šis paraugs jāizmanto, iesniedzot projektu vai citus dokumentus Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.   05.10.2012.
    Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu       05.10.2012.