2013.gads

Paziņojuma ievietošanas datums: 20.12.2013.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrēto starptautisko programmu reģionālie sadarbības partneri 2014. gadam

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 30.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014. gada 13. janvāra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 13. janvāra plkst.16.30

Kontaktpersona par nolikuma tehniskās specifikācijas I.daļu: Vladislava Šķēle, tālrunis 67358069; e-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv, par nolikuma tehniskās specifikācijas II.daļu: Liene Vītola, tālrunis 67356253, e-pasts: liene.vitola@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par nolikumuRimants Krūmiņš, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.

15.01.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 15. janvāra sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par iepirkuma uzvarētājiem un slēgt līgumu par pakalpojumu sniegšanu ar šādiem pretendentiem: nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”, biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (struktūrvienība Latvijas Sarkanā krusta Jaunatne), biedrība „Bērnu un jauniešu biedrība „Liepājas Jaunie Vanagi””, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Komisijas protokollēmums

Paziņojuma ievietošanas datums: 12.12.2013.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkoto neformālās izglītības apmācību norises vietu (tai skaitā dalībnieku naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas) nodrošināšana 2014.gadam

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 30.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) 2014. gada 13. janvāra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 13. janvāra plkst.16.30

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Vladislava Šķēle, tālrunis 67358069; e-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv; Liene Vītola, tālrunis 67356253, e-pasts: liene.vitola[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumuRimants Krūmiņš, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.
22.01.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 22. janvāra sēdē pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzvarētājiem atzīt 27 pretendentus un slēgt vispārīgo vienošanos par aģentūras administrēto programmu neformālās izglītības apmācību norises vietu nodrošināšanu 2014. gadam ar šādiem pretendentiem: SIA „Alkšņos četri vēji”, SIA „IT Namu serviss”, M.Ivanovas IU „Melturi”, SIA „J.D.&Co”, SIA „Ventlejas”, SIA „Mirabele”, SIA „Hotel Jūrmala Spa” (izņemot iepirkuma IV.daļu); SIA „Atpūtas bāze Vecupenieki”, I/U „Umuri”, SIA „Latvijas – Zviedrijas firma „Bērzkalni””, SIA „Vējkrasti”, Talsu novada pašvaldība, SIA „Sigtur”, Z/S „Ezerkrasti”, biedrība „Kalna svētību kopiena”, SIA „Valdars”, SIA „Kārlis un partneri”, SIA „Villa Dole”, SIA „Rāznas līcis”, SIA „Latvijas – Vācijas kopuzņēmums „REHO””, SIA „Balt Aliance”, SIA „Riga Business Agency”, SIA „LGMG”, SIA „Semarah Hotel Lielupe”, SIA „Debesu bļoda”, SIA „HWS MANAGEMENT”, Z/S „Ezernieki”. Komisijas protokollēmums

Paziņojuma ievietošanas datums: 06.12.2013.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrēto starptautisko programmu (Eiropas Savienības programma „Erasmus+” un Latvijas un Šveices sadarbības programma „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”) neformālās izglītības apmācību vadītāju pakalpojumi 2014.gadam

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 30.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) 2014. gada 06. janvāra plkst. 16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 06. janvāra plkst. 16.30

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: nolikuma tehniskās specifikācijas I.daļu: Vladislava Šķēle, tālrunis 67358069; e-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv, un par nolikuma tehniskās specifikācijas II.daļu: Liene Vītola, tālrunis 67356253, e-pasts: liene.vitola[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumuRimants Krūmiņš, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.

08.01.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 08. janvāra sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par iepirkuma uzvarētājiem šādus pretendentus: Ginta Salmiņa, Aija Strazda, Līga Rudzīte, Ieva Grundšteine, Māris Grāvis, Ieva Upesleja, Rudīte Muraševa, Ilze Jēče, Alma Jaunmuktāne, Sintija Lase, Santa Krastiņa, Rinalds Rudzītis, Evija Rudzīte, Valters Melderis, Žigimants Krēsliņš, Gunta Kelle, Linda Ūzuliņa, Baiba Āboliņa, Staņislavs Babins, Inese Šubēvica, Elīna Ķempele, Kaspars Liepa, Nataļja Gudakovska, Ieva Garjāne, Gunta Grīnhofa, Aleksandrs Oļeiņikovs, Vilis Brūveris, biedrība „Piepildīto sapņu istaba”, Lauma Žubule, Māris Resnis Komisijas protokollēmums

Paziņojuma ievietošanas datums: 19.11.2013.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros plānoto animācijas (video) filmu izstrāde

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

 Scenārijs Nr.1    Scenārijs Nr.2

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 28.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā)  līdz 2013. gada 02.decembra plkst.09.00  personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013. gada 02. decembra plkst. 09.00

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Aija Riba, tālrunis 67358070; e-pasts: aija.riba[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumuRimants Krūmiņš, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.

03.12.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 03. decembra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Eglītis&Aišpurs.Creative PR". Komisijas protokollēmums 

Paziņojuma ievietošanas datums: 11.11.2013.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas materiālu piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 20.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā)  līdz 2013. gada 25.novembra plkst.09.00  personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013. gada 25. novembra plkst. 09.00

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Marita Kroiča, tālrunis 67356257; e-pasts: marita.kroica[at]jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par nolikumu: Rimants Krūmiņš, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.

25.11.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 25. novembra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt A/S "Reklāmas un Zīmogu Fabrika". Komisijas protokollēmums 

Paziņojuma ievietošanas datums: 22.10.2013.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” starpposma finanšu audita veikšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014. gada 28. februārim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā)  līdz 2013.gada 04.novembra plkst.16.30  personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013. gada 04. novembra plkst.16.30

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Aija Riba, tālrunis 67358070; e-pasts: aija.riba[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumu: Rimants Krūmiņš, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv

05.11.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 05. novembra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt AS "BDO". Komisijas protokollēmums Noslēgtais līgums

Paziņojuma ievietošanas datums: 22.10.2013.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks (polises darbības laiks): no 2014. gada 01. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2013. gada 04. novembra plkst. 16.30. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013. gada 04. novembra plkst. 16.30.

Kontaktpersona par nolikumu un nolikuma tehnisko specifikāciju: Rimants Krūmiņš, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.

20.11.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 20. novembra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt "ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle".  Komisijas protokollēmums

Paziņojuma ievietošanas datums: 21.10.2013.

Iepirkuma priekšmets: Koordinēšanas un atbalsta nodrošināšana Annas Lindes fonda Latvijas tīklam

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas līdz 2014.gada 31.oktobrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2013. gada 01. novembra plkst. 9.00. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013. gada 01. novembra plkst. 9.00.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Vladislava Šķēle, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67358069, e-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Rimants Krūmiņš, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.

04.11.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 04. novembra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt pašnodarbinātu personu Kristīni Ļeontjevu. Komisijas protokollēmums Noslēgtais līgums

 Paziņojuma ievietošanas datums: 17.09.2013.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” izvērtēšana 2011.-2013.gada periodā

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 16.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2013.gada 30.septembra plkst.16.30. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013.gada 30.septembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Aija Riba, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356253; e-pasts: aija.riba[at]jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.

02.10.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 02. oktobra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt "SIA Investīciju Risinājumu Birojs". Komisijas protokollēmums Noslēgtais līgums

 Paziņojuma ievietošanas datums: 22.07.2013.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” 2007. - 2013. izvērtēšanas pasākuma norises nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Jautājumi un atbildes(1) Jautajumi un atbildes (2)

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 20.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2013.gada 05.augusta plkst.16.30. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013.gada 05.augusta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Rasa Lazdiņa, tālrunis 67358068; e-pasts: rasa.lazdina[at]jaunatne.gov.lv (līdz 31.07.2013) un Vladislava Šķēle, tālrunis 67358069; e-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv (no 01.08.2013).

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.

07.08.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 07. augusta sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Action/Consensus PR Latvia". Komisijas protokollēmums

 Paziņojuma ievietošanas datums: 30.05.2013.

Iepirkuma priekšmets: Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros organizētās reģionālās konferences un nacionālā foruma programmas nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2013.gada 11.jūnija plkst.16.30. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013.gada 11.jūnija plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Liene Bigača, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356253; e-pasts: liene.bigaca[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.
14.06.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 13. jūnija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija”. Komisijas protokollēmums

 Paziņojuma ievietošanas datums: 30.04.2013.

Iepirkuma priekšmets: Kancelejas preču piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.decembrim vai līdz summas 20 000,00 (bez PVN) sasniegšanai.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2013.gada 24.maija plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013.gada 24.maija plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.

30.05.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 28. maija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Officeday Latvia". Komisijas protokollēmums

 Paziņojuma ievietošanas datums: 11.03.2013.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Latvijas – Šveices sadarbības programmas reģionālās konferences norises vietas (tai skaitā dalībnieku naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas) nodrošināšana.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2013.gada 25.marta plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013.gada 25.marta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Liene Bigača, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356253; e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.
05.04.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 05. aprīļa sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "VNĪ pilis". Komisijas protokollēmums

 Paziņojuma ievietošanas datums: 11.03.2013.


Iepirkuma priekšmets:Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros organizētā reģionālā foruma, reģionālās konferences un nacionālā foruma programmas nodrošināšana.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2013.gada 22.marta plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013.gada 22.marta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Liene Bigača, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356253; e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv

25.03.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 25. marta sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt biedrību "Development Bulb". Komisijas protokollēmums

 Paziņojuma ievietošanas datums: 06.03.2013.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas Eurodesk reģionālie sadarbības partneri 2013.gadam.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2013.gada 14.marta plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013.gada 14.marta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Marita Kroiča, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356257; e-pasts: marita.kroica@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.
19.03.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 18. marta sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par pretendentiem, kuriem piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, šādus pretendentus: biedrība "Mēs nākotnei", nodibinājums "Pievienotā vērtība", biedrība "Saldus jauniešu dome "Es un mēs"", biedrība "Attīstības centrs "Iepazīsim sevi"", Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs", biedrība "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai", Siguldas novada pašvaldības iestāde "Siguldas novada jaunrades centrs". Komisijas protokollēmums

 Paziņojuma ievietošanas datums: 27.02.2013.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrētās Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros organizētā Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākuma „Erudīcijas konkurss” norises nodrošināšana .

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 30.jūnijam.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2013.gada 11.marta plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013.gada 11.marta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Marita Kroiča, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356257; e-pasts: marita.kroica@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.
13.03.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 12. marta sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Tēls PR". Komisijas protokollēmums

 Paziņojuma ievietošanas datums: 19.02.2013.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrētās Latvijas – Šveices sadarbības programmas reģionālās konferences un reģionālā foruma norises vietu (tai skaitā dalībnieku naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas) nodrošināšana.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2013.gada 04.marta plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013.gada 04.marta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Liene Bigača, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356253; e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.
06.03.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 6. marta sēdē pieņēmusi lēmumu par Tehniskās specifikācijas I. daļas uzvarētāju atzīt SIA "HOTEL AMRITA", par Tehniskās specifikācijas II. daļu nav saņemti pretendentu piedāvājumim, veikt atkārtotu iepirkumu - izsludinot jaunu iepirkumu. Komisijas protokollēmums.

 Paziņojuma ievietošanas datums: 11.02.2013.

Iepirkuma priekšmets: Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: 1 gads

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2013.gada 22.februāra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013.gada 22.februāra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Rasa Lazdiņa, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67358068, e-pasts rasa.lazdina@jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.
26.02.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 26. februāra sēdē atzinusi par pretendentiem, kuriem piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, šādus pretendentus: Inga Baltiņa, Inita Neimane, Sanita Pušpure, Rinalds Rudzītis, Ģirts Kindzulis, Māris Grāvis, Kristīne Gailīte, Ģirts Baranovskis un Evija Rudzīte. Komisijas protokollēmums.

 Paziņojuma ievietošanas datums: 16.01.2013.

Iepirkuma priekšmets: Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: 1 gads

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2013.gada 28.janvāra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2013.gada 28.janvāra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.
 
30.01.2013. Iepirkumu komisija 2013. gada 30. janvāra sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Explain". Komisijas protokollēmums