2011.gads

 


Paziņojuma ievietošanas datums: 29.12.2011.

Iepirkuma priekšmets: "Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” administrēto ES programmu norises vietu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 2012.gadam."
Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Jautājumi un atbildes par nolikumu

Izpildes laiks: līdz 2012.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2012.gada 09.janvāra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2012.gada 09.janvāra plkst.16.30.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 25.11.2011.

Iepirkuma priekšmets: "Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana."

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Jautājumi un atbildes par nolikumu

Izpildes laiks: līdz 2012.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2011.gada 06.decembra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2011.gada 06.decembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 24.11.2011.

Iepirkuma priekšmets: "Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana valsts aģentūrai „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 2012.gadam."

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2012.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2011.gada 05.decembra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2011.gada 05.decembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 17.11.2011.

Iepirkuma priekšmets: “Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” rīkoto ES programmas „Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba apmācību programmu īstenošanas nodrošināšana 2012.gadam. ” Pakalpojuma ietvaros pasūtītājs segs pakalpojuma sniegšanā iesaistīto fizisko personu nakšņošanas un ēdināšanas izdevumus apmācību īstenošanas laikā.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2012.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2011.gada 01.decembra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2011.gada 01.decembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 17.11.2011.

Iepirkuma priekšmets: “Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” rīkoto ES programmas „Jaunatne darbībā” starptautisko apmācību programmu īstenošanas nodrošināšana 2012.gadam. ” Pakalpojuma ietvaros pasūtītājs segs pakalpojuma sniegšanā iesaistīto fizisko personu nakšņošanas un ēdināšanas izdevumus apmācību īstenošanas laikā.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2012.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2011.gada 01.decembra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2011.gada 01.decembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 17.11.2011.

Iepirkuma priekšmets: “Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” rīkoto ES programmas „Jaunatne darbībā” nacionālo apmācību programmu īstenošanas nodrošināšana 2012.gadam.” Pakalpojuma ietvaros pasūtītājs segs pakalpojuma sniegšanā iesaistīto fizisko personu nakšņošanas un ēdināšanas izdevumus apmācību īstenošanas laikā.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2012.gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2.stāvā) līdz 2011.gada 01.decembra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2011.gada 01.decembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: aģentūras juriskonsults Rimants Krūmiņš, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 14.10.2011.

Iepirkuma priekšmets: “Kancelejas preču piegāde valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” vajadzībām”

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2011.gada 15. novembra līdz 2013.gada 28. jūnijam

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam valsts aģentūrā “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050, 3.stāvā) līdz 2011.gada 26.oktobra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2011.gada 26.oktobra plkst.16.30.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Rimants Krūmiņš, adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.

 


Paziņojuma ievietošanas datums: 29.08.2011.

Iepirkuma priekšmets: „Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” eTwinning programmas semināru organizēšanas nodrošināšana”.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2011.gada 30.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050 3.stāvā) līdz 2011.gada 9.septembra plkst.16.30. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2011.gada 9.septembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Inguna Lipska, adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67356254, e-pasts: inguna.lipska@jaunatna.lv.

Kontaktpersona par nolikumu: Rimants Krūmiņš, adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 25.08.2011.

Iepirkuma priekšmets: „Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” apmācību norises vietu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana”.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2011.gada 30.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050 3.stāvā)  līdz 2011.gada 8.septembra plkst.16.30. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2011.gada 8.septembra plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Liene Bigača, adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67356253, e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par nolikumu: Rimants Krūmiņš, adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.Paziņojuma ievietošanas datums: 12.07.2011.

Iepirkuma priekšmets: „Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” rīkoto Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos un mazattīstītos reģionos” apmācību organizatoriskā atbalsta nodrošināšana.”.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2011.gada 30.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050 3.stāvā)  līdz 2011.gada 12.augusta plkst.16.30. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2011.gada 12.augusta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Liene Bigača, adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67356253, e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par nolikumu: Rimants Krūmiņš, adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv.


 
Paziņojuma ievietošanas datums: 12.07.2011.

Iepirkuma priekšmets: „Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” rīkoto Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos un mazattīstītos reģionos” apmācību programmu nodrošināšana 2011.gadam”.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2011.gada 30.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050 3.stāvā)  līdz 2011.gada 12.augusta plkst.16.30. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2011.gada 12.augusta plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Liene Bigača, adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67356253, e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par nolikumu: Rimants Krūmiņš, adrese: Teātra iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv