Reģionālais forums „PAR jauniešiem reģionos: Latgales misija” 23.-24.11.2012, Daugavpilī