Reģionālā konference "DigiGo - digitālais jaunatnes darbs" (06.10.2016.)