Pirms aizbraukšanas apmācības EBD brīvprātīgajiem (07.02.2015.08.02.2015.)