Īstenoto jauniešu apmaiņu projektu izvērtēšanas tikšanās 12.10 - 14.10.2012.