Noderīgas saites

 

        Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgums par jauno pilsoņu apmaiņu   Tā ir iespēja iebraukt un uzturēties otras Puses valsts teritorijā, lai papildinātu pēcvidusskolas izglītību vai mācības, gūtu darba pieredzi vai pilnveidotu zināšanas par otras valsts valodu vai valodām, kultūru un sabiedrību. Apmaiņas kvota - 50 cilvēku.
      http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm   Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" centrālā mājaslapa, kur vari atrast programmas vadlīnijas angļu valodā, visu nacionālo aģentūru kontaktus, Eiropas Brīvprātīgā darba datubāzi, kā arī citas noderīgas saite
      www.eurodesk.eu   Informācijas tīkla EURODESK centrālā mājaslapa – datubāze, kurā atradīsiet informāciju par finansējuma piesaistīšanas iespējām jūsu projektiem, Eiropas Savienību un tās institūcijām, iespējām jauniešiem piedalīties dažādos konkursos un citos. Lapā ir ļoti ērts meklētājs, kurā ierakstot atslēgas vārdu, ātri atradīsiet vajadzīgo informāciju.
      europa.eu/youth   Eiropas Komisijas īpaši veidots portāls jauniešiem par visu, kas saistīts ar jauniešiem Eiropā. Portālā ir iespēja pašiem meklēt informāciju par 7 dažādiem tematiem, kas ir aktuālas jauniešiem – darbs, studēšana, brīvprātīgais darbs un apmaiņas, tavas tiesības, portāli jauniem cilvēkiem, aktīva līdzdalība un ceļošana. Portāls ir pieejams arī latviešu valodā un tajā ir iespējams uzdot savu jautājumu par jebko, kas ir saistīts ar Eiropu, un saņemt atbildi uz to.
      www.jaunatneslietas.lv  

Informatīvs portāls jauniešiem, kurā ikvienam tiek dota iespēja izlasīt un izteikt savu viedokli par svarīgām jaunatnes politikas tēmām un aktualitātēm vienkopus, kā arī uzdot jautājumus jaunatnes lietu speciālistiem.

 
 
  www.esmaja.lv   Eiropas Savienības māja Rīgā vienā ēkā apvieno institūcijas, kas sniedz informāciju par ES jautājumiem Latvijā, - Eiropas Parlamenta Informācijas biroju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un valsts aģentūru „Eiropas Savienības Informācijas aģentūra”.
      www.es.gov.lv   Valsts kancelejas tīmekļa vietne Eiropas Savienības (ES) un Latvijas dalības tajā jautājumos piedāvā informāciju par Eiropas Savienību vispārīgi, kā arī aktuālo informāciju no valsts pārvaldes un Eiropas Savienības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
      www.youthnetworks.eu  

EBD vakances un projekti Eiropā. Mājaslapa, kurā daudzas jaunatnes organizācijas, kas strādā brīvprātīgā darba jomā dalās ar vakancēm (EBD projektos), notikumiem un projektu rezultātiem. Jaunieši un profesionāli jaunatnes darbinieki var pieteikties vakancēm vai kopā strādāt projektos. Šīs interneta tīkls ir Nīderlandes nevalstiskās organizācijas NoBorders iniciatīva, kuru atbalsta un daļēji finansē Eiropas Komisija.

      www.bti.gov.lv  

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības jomā.

       www.europarl.lv  

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs pārstāv vienīgo ES institūciju, kuru tiešās vēlēšanās ievēlē dalībvalstu vēlētāji, un palīdz vairāk uzzināt par Eiropas Parlamentu.

      http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance/   „Euroguidance” jeb Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls ir Eiropas valstu centru tīkls, kura mērķis ir sekmēt Eiropas iedzīvotāju mobilitāti izglītības ieguves nolūkā. „Euroguidance” uzdevumu Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūras Karjeras atbalsta departaments. 
      www.salto-youth.net   SALTO ir Eiropas līmeņa atbalsta sistēma jauniešiem programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, un tā nodrošina informāciju par dažādām apmācībām, metodiskajiem materiāliem, metodēm darbā ar jauniešiem, kā arī piedāvā dažādus interneta rīkus, ar kuru palīdzību iespējams atrast sadarbības partnerus saviem projektiem.
       www.nvo.lv   Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) ir bezpeļņas nevalstiskā organizācija - biedrība, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. eLPA aktīvi darbojas kā NVO sektora interešu pārstāvis, sekojot līdzi lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldē, piedaloties valsts sekretāru sanāksmēs un dažādās darba grupās, kā arī aicinot Latvijas NVO aktīvi līdzdarboties un aizstāvēt savas intereses.
    Asia-Europe Foundation   Šī nodibinājuma mērķis ir radīt savstarpēju izpratni starp Āziju un Eiropu. 
    Council Of Europe   Šajā vietnē apkopoti dažādi uzsaukumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem - darba iespējas, apmācības, pasākumi.
      EUROPA - Eiropas Savienības portāls   Šajā tīmekļa vietnē apkopota informācija par Eiropas Savienību - publikācijas, ES tiesības, dažādi fakti un skaitļi.