Youthpass

2007. gada 6. jūlijā programmas "Jaunatne darbībā” komiteja ir apstiprinājusi YOUTHPASS ieviešanu. YOUTHPASS ir SALTO resursu centra iniciatīva, kuras pamatuzdevums ir izveidot visā Eiropā atzītu dokumentu, kas veicinātu iegūto kompetenču* apzināšanos un atzīšanu Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas "Jaunatne darbībā” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu ietvaros.

YOUTHPASS ir vairāk kā sertifikāts. Tas ir rīks, ko var izmantot neformālās un ikdienas izglītībai jaunatnes darba ietvaros.
YOUTHPASS palīdz katra dalībnieka mācīšanās procesā. To var izmantot:
- lai izvirzītu mācīšanās mērķus (saprastu, ko vēlos mācīties un kā to labāk izdarīt);
- lai izvērtētu mācīšanās mērķus (saprastu, ko esmu iemācījies un kādā veidā bija vieglāk mācīties);
- lai veicinātu dalībnieka paša apziņu par gūtajām kompetencēm (kompetenču aprakstīšanas / sertifikāta veidošanas process);
- lai atzītu gūtās kompetences darba devējam/skolai, utt (saņemtais sertifikāts).

Sīkāk par YOUTHPASS pieeju un metodēm lasi te Viss par Youthpass

Skaties informatīvos materiālus par YOUTHPASS arī šeit: brošūras un www.youthpass.eu

 
YOUTHPASS iekļauj vispārēju attiecīgā projektu veida aprakstu, īstenotā projekta aprakstu, informāciju par dalībnieku un tā personīgo ieguldījumu, kā arī iegūtās 8 pamatkompetences.
YOUTHPASS ir balstīts uz 8 mūžizglītības kompetencēm.
 


1. Jāpiereģistrējas tīmekļa vietnē www.youthpass.eu.
2. Jāievada apstiprinātā projekta numurs (piemēram, 2015-3-LV02-KA105-999999) kā parole, lai izveidotu sertifikātus konkrētajam projektam.
3. Jāievada informācija par projektu un par dalībnieku (tehniskais risinājums tiek skaidrots, kamēr izgatavojat sertifikātu).
4. Jāapkopo dalībnieku mācīšanās ieguvumi (tehniskais risinājums tiek skaidrots, kamēr izgatavojat sertifikātu).
4. Jāizdrukā YOUTHPASS (vēlams uz 160 g/m2 papīra, izmantojot krāsaino printeri).
5. Jāparaksta YOUTHPASS (paraksta projekta koordinators un organizācijas likumīgais pārstāvis).
6. Jāizsniedz YOUTHPASS visiem projekta dalībniekiem, kas izteikuši vēlēšanos saņemt šo dokumentu.

NB! YOUTHPASS sertifikātus pašlaik var saņemt 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektu “Jauniešu apmaiņas”, “Eiropas Brīvprātīgais darbs” un “Jaunatnes darbinieku mobilitāte” dalībnieki, kā arī 3. pamatdarbības "Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās" projektu dalībnieki. Projekta īstenotājiem ir pienākums informēt iesaistītos projekta dalībniekus par viņu tiesībām saņemt YOUTHPASS, kā arī nodrošināt YOUTHPASS izsniegšanu katram dalībniekam, kas to pieprasa.

 

Pagaidām sertifikātus iespējams izveidot angļu, čehu, somu, vācu un spāņu valodā. Šobrīd ir izsniegti vairāk kā 500 000 YOUTHPASS sertifikātu.

Kontaktinformācijai:
Dita Usāre
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
dita.usare@jaunatne.gov.lv
67358063