Starptautiskais ilgtermiņa projekts “Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence “Among Others”"

Lai veicinātu neformālās izglītības metožu ieviešanu un starpkultūru kompetences attīstīšanu augstākajā izglītībā, 2014. gadā tika uzsākts starptautisks ilgtermiņa projekts "Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence "Among Others"". 2018. gadā projektam pievienojās arī Latvija.

Projekta mērķi ir:

  • attīstīt starpkultūru kompetences darbā ar topošajiem jaunatnes darbiniekiem, lai veicinātu jaunatnes darba kvalitāti;
  • ieviest neformālās izglītības metodes un starptautisko sadarbību augstākajā izglītībā;
  • veicināt ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” izmantošanu darbā ar jauniešiem.

Projekta norises ilgums: 2018. – 2020. gads.  

Galvenās aktivitātes:
Sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm tika izstrādāta neformālās izglītības programma tās ieviešanai Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista maģistra studiju programmās Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē. Akadēmiskā gada ietvaros universitātēs tiek nodrošinātas nodarbības par sekojošām tēmām:

  1. Jaunatnes politika: no Eiropas Savienības līmeņa līdz savai pašvaldībai;
  2. Neformālā izglītība, tās pieeja un metodes;
  3. Brīvprātīgais darbs vietējā un starptautiskā līmenī;
  4. Starpkultūru izglītība;
  5. Projektu vadība – Eiropas Savienības programmas jaunatnes jomā.

Projekta dalībnieki:
Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista maģistra studiju programmās studējošie un mācībspēki.

Pašreizējās projekta dalībvalstis ir Polija, Čehija, Ungārija, Īrija, Turcija un Latvija.

Kas paveikts līdz šim:
Sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm tika izstrādāta neformālās izglītības programma tās ieviešanai Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista maģistra studiju programmās Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē.

2018./2019. ak.gada rudens semestrī tik realizēti 3 moduļi par jaunatnes politiku, neformālo izglītību un brīvprātīgo darbu. Savukārt pavasara semestrī tiks realizēti moduļi par starpkultūru izglītību un projektu vadību. Katrs no moduļiem tiek īstenots, nodrošinot 2 pilnu dienu nodarbības Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē.

2018. gada aprīlī tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs Turcijā, kurā piedalījās projektā iesaistītie neformālās izglītības mācību vadītāji, augstāko izglītības iestāžu mācībspēki un nacionālo aģentūru pārstāvji. 2019. gada aprīlī pieredzes apmaiņas seminārs tiks organizēts Latvijā.