Starptautiskais ilgtermiņa projekts "Jaunatne par cilvēktiesībām"

Programmas “Erasmus+” Stratēģiskās partnerības ilgtermiņa projekts “Jaunatne par cilvēktiesībām!” (Youth for Human Rights).

Šo ilgtermiņa projektu īsteno septiņas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras: no Latvijas, Igaunijas, Vācijas, Austrijas, Beļģijas/Flandrijas, Horvātijas un Slovākijas. Projekts tiek īstenots no 2016. gada decembra līdz 2019. gada decembrim. Kopējais projekta finansējums 589 770 EUR.

Projekta mērķis ir radikalizācijas novēršana un demokrātisko vērtību, pamattiesību, starpkultūru sapratnes un aktīvas pilsonības veicināšana, izmantojot izglītošanu cilvēktiesību jomā (human rights education).

Galvenās projekta aktivitātes
•    Situācijas apzināšana visās projekta dalībvalstīs (cilvēktiesību izglītības programmas, esošā prakse, apmācību metodoloģija un pieejas, citi pieejamie resursi par cilvēktiesību izglītību) un cilvēktiesību izglītības jomā iesaistīto organizāciju identificēšana. Nepieciešamo uzlabojumu definēšana;
•    17 cilvēktiesību izglītības ekspertu atlase no dažādām Eiropas valstīm. Šie eksperti izstrādā virzienus, kā strādāt ar trīs primārajām auditorijām, izplatīt un uzlabot cilvēktiesību izglītību katrā no projekta dalībvalstīm;
•    Darbs katrā no izstrādātajiem virzieniem: 1) apmācītāju sagatavošana tālākam darbam ar jaunatnes darbiniekiem; 2) apmācības “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālo aģentūru projektu koordinatoriem par cilvēktiesību izglītības aktualizēšanu projektu iesniedzēju vidū; 3) darbs ar augstākās izglītības iestādēm par cilvēktiesību izglītības iekļaušanu studiju programmās speciālistiem, kas turpmāk varētu būt saistīti ar darbu ar jauniešiem;Projekta noslēguma konference Igaunijā, sniedzot pārskatu par paveikto.

Projekta dalībnieki
Cilvēktiesību izglītības eksperti, neformālās izglītības apmācītāji, darbā ar jaunatni iesaistītās personas, cilvēktiesību izglītības jomā aktīvas organizācijas, augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālo aģentūru darbinieki.

Projekta sasniedzamais mērķis
Projekta rezultātā sagaidāma stratēģijas izstrāde katrā no dalībvalstīm, cilvēktiesību izglītības sekmēšanai darbā ar jaunatni un programmā ”Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

Noderīgas saites:
•   Projekta mājaslapa https://noored.ee/human-rights-education/
•   Cilvēktiesību izglītības līmenis projekta dalībvalstīs (kartēšanas rezultāti)
•   Cilvēktiesību izglītības līmenis Eiropā kopumā (kartēšanas rezultāti)
•   RAY pētījums “Competence development and capacity building on HRE in the field of Youth
•   Informatīvā lapa par projektu "Jaunatne par cilvēktiesībām"
•   Cilvēktiesību izglītība un darbs ar jaunatni

 

Plašāka informācija:

Jana Priedniece

Vecākā projektu koordinatore

Tālr: 67356258

e-pasts: jana.priedniece@jaunatne.gov.lv