Starptautiskais ilgtermiņa projekts "Jaunatne par cilvēktiesībām"

Programmas “Erasmus+” Stratēģiskās partnerības ilgtermiņa projekts “Jaunatne par cilvēktiesībām!” (Youth for Human Rights).

Šo ilgtermiņa projektu īstenoja septiņas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras: Igaunijas, Latvijas, Vācijas, Austrijas, Beļģijas/Flandrijas, Horvātijas un Slovākijas. Projekts tika īstenots no 2016. gada decembra līdz 2019. gada decembrim. Kopējais projekta finansējums 589 770 EUR.

Projekta mērķis ir radikalizācijas novēršana un demokrātisko vērtību, pamattiesību, starpkultūru sapratnes un aktīvas pilsonības veicināšana, izmantojot izglītošanu cilvēktiesību jomā (human rights education).

Galvenās projekta aktivitātes

 • Situācijas apzināšana visās projekta dalībvalstīs (cilvēktiesību izglītības programmas, esošā prakse, mācību metodoloģija un pieejas, citi pieejamie resursi par cilvēktiesību izglītību) un cilvēktiesību izglītības jomā iesaistīto organizāciju identificēšana. Nepieciešamo uzlabojumu definēšana;
 • 17 cilvēktiesību izglītības ekspertu atlase no dažādām Eiropas valstīm. Šie eksperti izstrādāja virzienus, kā strādāt ar trīs primārajām auditorijām, izplatīt un uzlabot cilvēktiesību izglītību katrā no projekta dalībvalstīm;
 • Darbs katrā no izstrādātajiem virzieniem: 1) mācību vadītāju sagatavošana tālākam darbam ar jaunatnes darbiniekiem; 2) mācības “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālo aģentūru projektu koordinatoriem par cilvēktiesību izglītības aktualizēšanu projektu iesniedzēju vidū; 3) darbs ar augstākās izglītības iestādēm par cilvēktiesību izglītības iekļaušanu studiju programmās speciālistiem, kas turpmāk varētu būt saistīti ar darbu ar jauniešiem; Projekta noslēguma konference Igaunijā, sniedzot pārskatu par paveikto.

Projekta rezultāti:

 • Apkopojums par aktuālajiem resursiem – mācību un izglītības programmu moduļi, darba ar jaunatni prakses, tīkli u.c. cilvēktiesību izglītībā jaunatnes jomā. Sagatavota Eiropas līmeņa atskaite, balstoties uz 7 valstu atskaitēm (kartēšanas ziņojumiem);
 • Pielāgoti vai jaunradīti mācību moduļi mācībām mācību vadītājiem; jaunatnes darbinieku mācībām un aģentūras darbinieku mācībām;
 • Rekomendācijas jaunatnes darbinieku formālās izglītības programmām;
 • Nacionālie transfērsemināri (Latvijā 16.05.2019.), tīklošanās pasākumi (Latvijā 24.09.-25.09.2019.);
 • Starptautiskas mācības mācību vadītājiem (4 dalībnieki no katras partnervalsts);
 • Nacionālās mācības jaunatnes darbiniekiem (Latvijā 2 mācību semināri: 12.10.-14.10.2018. un 21.-23.10.2018.);
 • Starptautiskas mācības aģentūru darbiniekiem;
 • Eiropas līmeņa konference “Jaunatne par cilvēktiesībām” (29.10.-30.10.2019. Tallinā, Igaunijā)
 • Rekomendācijas starptautiskā līmenī cilvēktiesību izglītībā jaunatnes jomā.

Projekta dalībnieki

Cilvēktiesību izglītības eksperti, neformālās izglītības apmācītāji, darbā ar jaunatni iesaistītās personas, cilvēktiesību izglītības jomā aktīvas organizācijas, augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālo aģentūru darbinieki.

Noderīgas saites:

 

Plašāka informācija:

Jana Priedniece
Vecākā projektu vadītāja
Tālr: 67356258
jana.priedniece@jaunatne.gov.lv