Projekta īstenošana

Projekta īstenošanu var uzsākt no 2017. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.