Projekta iesniegšana

Konkurss noslēdzās 2017. gada 26. aprīlī. Šobrīd projektu pieteikumu iesniegšana nav iespējama