Pieredzes stāsti

Sociālā iekļaušana ir iespējama un nepieciešama

Biedrība “Līdzdalības platforma” ir starptautiska organizācija, kuras darbības pamatmērķis ir aktīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana. Ikdienā strādājam ar jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kas vēlas stiprināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajos un sociālajos procesos un veicināt jauniešu grupu sociālo iekļaušanu. Organizācijas biedru vidū ir dažādu sabiedrības grupu pārstāvji, un tieši tas mūsu darbu padara īpašu.

Lasīt vairāk »
Erasmus+
 

Mēs visi esam cilvēki…

Pašās aprīļa beigās, 28.aprīlī, noritēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā ilgtermiņa sociālās iekļaušanas projekta “Būt kopā” otrās vienas dienas apmācības par sociālās iekļaušanas projektu īstenošanu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā.

Lasīt vairāk »
Erasmus+