Pieredzes stāsti

Radīta interaktīva kompetenču spēle 8KEYCOM

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts “Enterprising and surprising through 8 key competences”, projekta Nr.  2015-2-LV02-KA205-000815, tika īstenots no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. martam. Projekta īstenošanā bija iesaistīti 4 partneri - "Baltijas Reģionālais fonds" no Latvijas, "AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta" no Spānijas, "MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus" no Igaunijas un "Association of the deaf and hard of hearing Nova Gradiška" no Horvātijas.

Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū

Oktobrī “Sociālās inovācijas centrs” (SIC) kopā ar vēl četrām partnerorganizācijām no dažādām Eiropas valstīm uzsāka Erasmus+ projektu “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība un veicināšana jauniešu sektorā” (“Development and promotion of social business within youth sector”). Projekta pamatmērķis ir izstrādāt mehānismus, kas palīdzētu jauniešiem attīstīt savas idejas sociālās uzņēmējdarbības jomā.

Studenti rada jaunus uzņēmumus Latvijas novados un attīra upes

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2. pamatdarbības projektu – Starptautiskās jauniešu iniciatīvas projektu – mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti, uzņēmīgumu un radošumu. Vēl viena kopīga šo projektu īpašība – tos īsteno paši jaunieši. Savukārt Stratēģisko partnerību projektu mērķis ir sniegt iespēju sadarboties dažādu jomu organizācijām, lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un kopumā uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti. Lūdzām šī projekta veida īstenotājus Latvijā dalīties savā pieredzē.

Radošā rakstīšana jaunatnes darbiniekiem

No 2014. gada rudens biedrība "Piepildīto sapņu istaba" sadarbībā ar partneriem no Igaunijas un Austrijas īsteno ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektu par radošām mācību metodēm izglītībā un jaunatnes darbā. Projekta ietvaros jau notikuši trīs apmācību kursi, un uz to pamata top trīs metodiskie materiāli – par radošo rakstīšanu, stāstu stāstīšanu un vizuālo fasilitēšanu. Tie ietvers dažādas metodes un ieteikumus, kā šo trīs jomu dažādi elementi var tikt izmantoti mācīšanās procesā un darbā ar jauniešiem.

Lapas