Pieredzes stāsti

Mācīties caur kustību

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskā partnerība inovāciju atbalstam ar nosaukumu ''Embodied Change'' bija viens no biedrības ''Piepildīto sapņu istaba'' 2019. gada lielākajiem izaicinājumiem. Šīs partnerības galvenais mērķis ir veicināt jaunatnes un izglītības jomā strādājošo izpratni par ķermeņa un kustības nozīmi un lomu mācīšanās procesā, radīt viņiem iespējas attīstīt savas kompetences un izstrādāt jaunus mācīšanās rīkus, kas būtu balstīti darbā ar ķermeni un kustību. Projektu īstenojām kopā ar partneriem no Francijas un Itālijas, un tā dažādos pasākumos, gan starptautiskajos, gan vietējos, tika iesaistīti vairāk nekā 250 cilvēki klātienē un vairāk nekā 1000 cilvēki tiešsaistes mācībās.

Izmēģināt, mācīties un iesaistīt. #LocalActionYouth

Pilnveidoties pašiem, lai atbalstītu un iesaistītu jauniešus. Iedrošināt jauniešus līdzdarboties un uzņemties, attīstīt teritoriju kopā. Šo un citu mērķu dēļ “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Stratēģiskās partnerības projektā “Local Action Youth” tikās vietējās rīcības grupas un jaunatnes darbinieki. Projekta rezultātā tapusi rokasgrāmata, kurā iekļautas aktivitātes un metodes, kā arī vairāki jaunatnes darbam un kopumā sabiedrības iesaistei svarīgi principi.

Veicinot uzņēmumu izveidi Eiropas lauku reģionos

Ko darīt, lai vairāk jauniešu uzdrošinātos īstenot savas biznesa idejas tieši lauku reģionos? Biedrība „Radošās Idejas” īstenoja programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” Stratēģiskās partnerības projektu jaunatnes jomā, kura laikā gan pilnveidoja uzņēmējdarbības izglītības programmas, gan īstenoja mācības jaunatnes darbiniekiem, kuri apguva, kā jaunās mācību programmas īstenot dzīvē, strādājot ar jauniešiem savā reģionā.  

Lapas