Pieredzes stāsti

Miers pasaulē sākas ar mieru tevī

Tā kā vairākus gadu desmitus dzīve Latvijā rit itin mierīgi, miers un tā uzturēšana nav pirmā tēma, kas nāk prātā, domājot par sabiedrības prioritātēm. Tomēr mūsu nosacīti mierīgā vide ir ļoti trausla. No 2014. līdz 2016. gadam Eiropa pieredzēja īpaši daudz teroraktu. Tad arī par vienu no jaunatnes jomas prioritātēm kļuva jauniešu radikalizācijas un vardarbīga ekstrēmisma novēršana.

Pārrakstīt naidu

Pietiek vien ieskatīties sociālajos tīklos, lai būtu skaidrs, ka kritiskās domāšanas trūkums ir kļuvis par ļoti aktuālu problēmu – kā jaunieši, tā pieaugušie bez vilcināšanās pārpublicē viltus ziņas un citas apšaubāmas idejas, sākot ar to, ka zemeslode nemaz nav apaļa un beidzot ar to, ka visi bēgļi ir teroristi. Viltus ziņu biznesmeņiem, propagandistiem un dažādiem politiskajiem grupējumiem, tostarp radikālajiem pa vidu ir jaunieši, kuri vēl tikai formē savu pasaules redzējumu.

Mācīties dabā. Kāpjot kalnos. Gruzijā.

“Ir pagājušas trīs, varbūt četras dienas. Laika izjūta ir pazudusi un ir ārkārtīgi grūti atgriezties realitātē. Līdz šim man īsti nebija izpratnes par visiem tiem jaunatnes apmaiņas projektiem, bet tad nāca šis programmas “Erasmus+” jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts Gruzijā “Walk towards inclusion” par mācīšanos dabā/caur dabu, aktivitātēm dabā un to iekļaušanu mācību procesā. Šo informāciju atceros no pieteikuma anketas,” pirmajos iespaidos uzreiz pēc projekta aktivitātes dalās Antra Austriņa-Seņkāne.

Sociālā iekļaušana ir iespējama un nepieciešama

Biedrība “Līdzdalības platforma” ir starptautiska organizācija, kuras darbības pamatmērķis ir aktīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana. Ikdienā strādājam ar jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kas vēlas stiprināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajos un sociālajos procesos un veicināt jauniešu grupu sociālo iekļaušanu. Organizācijas biedru vidū ir dažādu sabiedrības grupu pārstāvji, un tieši tas mūsu darbu padara īpašu.

Lapas