Partneru meklēšana


Labi būtu, ja pirms projekta sagatavošanas sākšanas partneri būtu zināmi un "pārbaudīti” – kā jau ar visiem draugiem, arī projektos ir labi, ja zina, ka partneriem var uzticēties.

 Lai projekts būtu veiksmīgs, svarīga ir raita un efektīva partneru sadarbība.
 Partneriem jāparāda, ka viņi spēj izveidot un uzturēt saliedētu partnerību, aktīvi iesaistīt visus partnerus un vienoties par kopēju mērķu sasniegšanu.
 Partneriem tiek ieteikts parakstīt partnerības līgumu, šādā līgumā partneri atrunā visu projektā iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un finanšu ieguldījumu. Paraugs partneru savstarpējā līguma noslēgšanai (Eiropas Komisija iesaka slēgt šādu vienošanos starp partneriem, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu atbildību projektā).
 Iesniedzot projektu - svarīgi atcerēties – ja nav pievienots priekšlīgums ar partneru parakstiem, projekts tālāk netiek izskatīts! Šis ir vienīgais apliecinājums tam, ka jūsu projektam vispār ir partneri, un, ja tā trūkst, tad izvērtētāji nevar būt pārliecināti, ka apstiprināšanas gadījumā projekts vispār notiks. Par aizpildītas partnerformas nepieciešamību projekta partneriem paziņojiet laikus, lai izvairītos no pēdējā brīža stresa!
Detalizēta informācija par e-formas aizpildīšanu projektos, kur nepieciešams priekšlīgums 
Forma informācijas iegūšanai no partneriem
Detalizētāks labas partnerības izklāsts pieejams vadlīnijās.


Partnerus iespējams meklēt :
1.    OTLAS partneru meklēšanas sistēmā: http://www.salto-youth.net/otlas
SALTO resursu centri ir izveidojuši OTLAS – partneru meklēšanas rīku internetā projektu īstenotājiem un organizācijām, kas darbojas jaunatnes jomā. OTLAS ir pieejams organizācijām un neformālajām grupām no 2011. gada janvāra. Projektu īstenotāji var reģistrēt savu kontaktinformāciju un jomas, kurās vēlētos īstenot projektus, kā arī meklēt partnerus savām projektu idejām. 
2.    www.youthnetworks.eu
3.    www.youthforeurope.eu
4.   Turklāt tev ir iespēja aizpildīt partneru meklēšanas formu un nosūtīt Jolantai Sermajai: jolanta.serma[at]jaunatne.gov.lv. Šo informāciju nosūtīsim citu valstu Eurodesk koordinatoriem, kas savukārt izplatīs tevis sūtīto informāciju savā valstī. 

Aizpildi šo formu, ja:
 vēlies piedalīties kopā ar citiem ārvalstu jauniešiem kopīgā projektā (iesniedzējs – ārvalsts jauniešu grupa);
 vēlies savam projektam (ko iesniegsiet Latvijas Nacionālajā aģentūrā) atrast partnerus no citām valstīm.