Noderīgi materiāli

    USE Your Hands to Move Ahead 2.0       Praktisks palīgmateriāls jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem u.c. ekspertiem, kuri ikdienā sniedz atbalstu jauniešiem ar nelabvēlīgiem sociālekonomiskajiem apstākļiem. Materiālā ir sniegti padomi kā iesaistīt jauniešus brīvprātīgā darba projektā programmas  "Eiropas Solidaritātes korpuss" ietvaros un ar praktisku aktivitāšu palīdzību veicināt jauniešu sociālās prasmes un praktiskās iemaņas. Grāmatā apkopotas dažādas prakses, pieredzes un ieteikumi.
    On Track - Different youth work approaches for different NEET situations       Praktisks un iedvesmojoš materiāls, kurā vienkopus apkopotas dažādas pieredzes no visas Eiropas darbam ar jauniešiem NEET situācijā. Materiālā atrodama informācija gan par aktuālitātēm globālajā darba tirgū un ES veidoto politiku un atbalsta programmām, gan NEET termina skaidrojums un dažādu praktisku pieredžu apkopojums darbā ar jauniešiem NEET situācijā dažādās Eiropas valstīs.
    Inclusion A to Z       Šī  publikācija noderīga tiem, kuri programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros vēlas veidot starptautiskus iekļaujošus projektus. Izdevums veidots kā kompass, kurš palīdzēs  labāk izprast dažādus ar iekļaušanu saistītus jautājumus, sniegs praktiskus ieteikumus starptautisku projektu veidošanai no pašiem pamatiem, kā arī sniegs vērtīgus pieredzes stāstus un padomus kvalitatīvu starptautisku iekļaušanas projektu īstenošanai. Izdevums paredzēts gan iesācējiem, gan pieredzējušiem projektu īstenotājiem. Izdevums pieejams arī krievu valodā!
    Young people and extremism: a resource pack for youth workers      

Šis resursu apkopojums ir paredzēts kā atbalsta rīks jaunatnes darbiniekiem, politikas veidotājiem, jaunatnes jomas un izglītības praktiķiem un citiem iesaistītajiem, kuri strādā ar risku novēršanu, kas saistās ar ekstrēmismu un radikalizēšanos. Tajā aplūkots darbs ar jaunatni ekstrēmisma un radikalizēšanās gadījumos, pētot dažādas tā formas. Katrā nodaļā piedāvāti jautājumi kritiskai refleksijai, kas var būt noderīgi darbā ar mērķgrupu. Resursu kopumā ietvertas vairākas gadījumu izpētes, pielietojot aprakstītās tehnikas.

    Growing Inclusion and Participation       Šis ir iedvesmas bagāts, praktisks ceļvedis, kas palīdzēs saprast kā izveidot stratēģiskās partnerības projektu, ja strādājat ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Publikācijā atrodami prakstiski padomi un idejas, lai veicinātu līdzdalības pilnu, iekļaujošu projektu. Izejot cauri dažādiem soļiem varat pārliecināties vai projekts patiešām atbilst jauniešu vajadzībām.
    BEYOND DISABILITIES.  European mobility for all!       Praktisks ceļvedis organizācijām, kurām interesē starptautiskas mobilitātes jauniešiem ar invaliditāti. Resursā apkopota informācija par to kā sekmēt jauniešu aktīvu līdzdalību visos projekta posmos.
    Idejas ieļaušanai & daudzveidībai       Praktisks buklets par to, kā padarīt jaunatnes darbu un starptautiskos projektus pieejamus sociāli izslēgtām grupām un kā piekļūt daudzveidīgākām mērķa grupām. Materiāls ir latviešu valodā.
     Veicinot nodarbinātību       Buklets par to, kā izprast jauniešu bezdarbu un izmantot programmas “Jaunatne darbībā” projektus kā instrumentu, lai nodrošinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām piekļuvi darba tirgum. Materiāls ir latviešu valodā.
    Neaizskarot       Buklets ir kā resurss jaunatnes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, cietuma darbiniekiem, probācijas darbiniekiem un visiem, kas strādā ar  jauniešiem likumpārkāpējiem, bijušajiem likumpārkāpējiem un tiem jauniešiem, kuri ir likumpārkāpēju riska grupā. Materiāls ir latviešu valodā.
    Sociālā iekļaušana programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos - praktiskie ieteikumi       Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" piedāvā iesaistīties sociālās iekļaušanas veicināšanā, dodot iespēju dažādiem Eiropas un to sadarbības valstu jauniešiem iepazīt vienam otru, iepazīt dažādas kultūras un valodas, kā arī veidot kontaktu ar savas valsts jauniešiem, neskatoties uz atšķirīgo dzīves pieredzi, interesēm, pārliecībām vai personības iezīmēm. Dokumentā apkopoti programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" praktiskie ieteikumi sociālās iekļaušanas projektu realizēšanai.
    Cookbook for Inclusion       Jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšana Eiropas jaunatnes programmās ir izaicinājums. Bet apvienojot spēkus, 15 Erasmus+ nacionālās aģentūras un SALTO resursu centri ir sasnieguši labus rezultātus, izmantojot stratēģisko partnerattiecību iekļaušanu. Kopā viņi ieviesa  pieeju kopumu, kas palīdzētu uzrunāt jaunas iekļaušanas grupas, lai vairāk jauniešu ar ierobežotām iespējām varētu gūt labumu no starptautiskiem jaunatnes projektiem. Šī iekļaušanas pavārgrāmata dokumentē daudzas garšīgas receptes, kas ir izmēģinātas un pārbaudītas. Pielāgojiet, tās sava projekta vajadzībām!