Konkursu rezultāti 2020

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2020. gada 2. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2020. gada 2. programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu konkursā tika iesniegts 167 projektu pieteikums.

Jauniešu apmaiņas81 projektu pieteikumi;

Jaunatnes darbinieku mobilitāte43 projektu pieteikumi;

Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte 1 projektu pieteikumi

Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas34 projektu pieteikumi;

Jaunatnes dialoga projekti –  8 projektu pieteikumi.

 

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

3. pamatdarbība