Konkursu rezultāti 2020

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2020. gada 3. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 2020. gada 3. projektu konkursā tika iesniegti 114 projektu pieteikumi:

Jauniešu apmaiņas54 projektu pieteikumi;

Jaunatnes darbinieku mobilitāte36 projektu pieteikumi;

Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte 1 projektu pieteikums

Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam14 projektu pieteikumi;

Jaunatnes dialoga projekti –  9 projektu pieteikumi.

 

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

3. pamatdarbība