Dokumenti

Dokumenti, kas nepieciešami, ja iesniegsi projekta pieteikumu un īstenosi projektu 2020. gadā.

DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS

ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĒŠANA

  OID koda iegūšanas un informācijas rediģēšanas vadlīnijas
(latviešu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par reģistrēšanos EU Login sistēmā, PIC koda iegūšanu un dokumentu pievienošanu Dalībnieku portālā.   31.01.2020.
    "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" platforma   Tīmekļa vietne, kuru nepieciešams izmantot, lai reģistrētu vai labotu informāciju par organizāciju, pievienotu nepieciešamos dokumentus.   31.01.2020.
  Finanšu identifikācijas veidlapa
(latviešu valodā)
  Dokuments, kas apliecina organizācijas komercbankas konta esamību un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
  Juridiskas vienības identifikācijas veidlapa
(NVO sektoram latviešu valodā)
  Dokuments, kas apliecina NVO juridiskās vienības statusu un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
  Juridiskas vienības identifikācijas veidlapa
(pašvaldībām un pašvaldību iestādēm latviešu valodā)
 

Dokuments, kas apliecina pašvaldības vai valsts/pašvaldību iestādes juridiskās vienības statusu un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.

  02.03.2017.
 

Paziņojums par datu aizsardzību
(latviešu valodā)

 

Dokumentā apkopota informācija par personas datu aizsardzību, īstenojot projektus programmas "Erasmus+" ietvaros.

  02.03.2017.
PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA
  Programmas "Erasmus+" vadlīnijas 2020
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par programmas "Erasmus+" projektu veidiem un prasībām, kas jāievēro, sagatavojot projekta pieteikumu un īstenojot projektu.    25.08.2020.
  Programmas "Erasmus+" vadlīnijas 2020
(latviešu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par programmas "Erasmus+" projektu veidiem un prasībām, kas jāievēro, sagatavojot projekta pieteikumu un īstenojot projektu.   02.09.2020.
  Programmas "Erasmus+" projektu izvērtēšanas vadlīnijas 2020
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par kvalitātes kritērijiem, pēc kuriem tiek vērtēti programmas "Erasmus+" projektu pieteikumi.   30.01.2020.

 

 

Elektronisko pieteikumu veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas
(angļu valodā)

Projektu pieteikumu aizpildīšanas vadlīnijas – īsā versija
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija par projekta pieteikuma aizpildīšanu.  

21.08.2017.

 

16.01.2018.

  Partneru identifikācijas forma
(angļu valodā)
  Veidlapa, kuru iespējams izmantot, pieprasot informāciju par partnerorganizāciju.   26.01.2018.
    Attālumu aprēķināšanas kalkulators  

Attālumu aprēķināšanas kalkulators, kuru nepieciešams izmantot, lai aprēķinātu ceļošanas attālumu.

NB! Attālumu aprēķināšanas kalkulatorā jānorāda dalībnieka mītnes vieta (pilsēta) un mobilitātes aktivitātes norises vieta (pilsēta). Iegūto attālumu kilometros jānorāda projekta pieteikuma veidlapā, kur automātiski tiks piemērota attālumam noteiktā likme. Attālums nav jādubulto. Likmju aprēķinā ietverts ceļš abos virzienos.

  06.03.2015.
    2. pamatdarbības projektu pieteikums (angļu valodā)  

2.pamatdarbības projektu pieteikums, kas aizpildāms un iesniedzams tiešsaistē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. Projekta pieteikumus var aizpildīt angļu vai latviešu valodā. Lai to izdarītu, projekta iesniedzējiem nepieciešams EU Login konts (iepriekš saukts ECAS konts). Par EU Login konta izveidi lasīt PIC koda vadlīnijās.  

Svarīgi! Lai laicīgi sagatavotu projekta pieteikumu, aicinām iepazīties ar Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” projekti labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas pieteikuma sagatavi un iespējamajiem jautājumiem.

  03.04.2018.
  Aktivitāšu laika grafiks pa mēnešiem
(latviešu valodā)
 

Dokuments, kurš obligāti jāpievieno projekta pieteikumam par katru projektā paredzēto mobilitātes aktivitāti.

NB! Ja projekta iesniedzējs izmanto savu dokumenta sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.
NB! Informāciju par plānotajām aktivitātēm var sniegt gan latviešu, gan angļu valodā.

  05.01.2017.
  Partneru mandāts
(angļu valodā)
 

Dokuments, ar kuru partnerorganizācija pilnvaro projekta pieteikuma iesniedzēju rīkoties tās vārdā jautājumos, kas saistīti ar projekta iesniegšanu un īstenošanu, un kurš obligāti jāpievieno projekta pieteikumam.

NB! Ar katru partnerorganizāciju jāparaksta atsevišķs mandāts.

  11.01.2019.
PROJEKTA ĪSTENOŠANA
   

Standarta dotācijas līgums ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi
(latviešu valodā)

  Dokumentā apkopoti dotācijas līguma vispārīgie noteikumi, kas jāievēro, īstenojot programmas "Erasmus+" projektus.   25.07.2019.
    Mobilitātes rīks  

Tīmekļa vietne, kuru nepieciešams izmantot, lai reģistrētu visu informāciju par projekta mobilitātes aktivitātēm, to dalībniekiem, kā arī, lai aizpildītu un iesniegtu gala atskaiti.

NB! Atgādinām, ka reģistrēšanas un rediģēšanas iespējas tiek piešķirtas projekta kontaktpersonai.

  12.05.2017.
  Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par Mobilitātes rīka lietošanu.   31.03.2016.
  Dalībnieku saraksts (angļu/latviešu valodā)  

Dokuments, kurā nepieciešams norādīt informāciju par aktivitāšu dalībniekiem un kurš obligāti jāaizpilda par katru mobilitātes aktivitāti.

NB! Ja projekta iesniedzējs izmanto savu dalībnieku saraksta sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija

  05.10.2018.
  Standarta dotācijas līguma ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi
(latviešu valodā)
  Dokumentā apkopoti dotācijas līguma vispārīgie noteikumi, kuri jāievēro, īstenojot programmas "Erasmus+" projektus.   27.04.2017.
             
  Pamatprasības stratēģiskās partnerības projektu īstenotājiem   Materiāls, kurā apkopoti 2. pamatdarbības projektu īstenošanas un gala atskaites sagatavošanas pamatnosacījumi.   11.10.2018
 

  Citi atbalsta materiāli programmas "Erasmus+" projektu īstenošanai pieejami sadaļā "Informatīvie materiāli"