3. projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina trešo programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz šī gada 04. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Par pieejamo finansējumu
Kopējais plānotais finansējums 2017. gada trešajā projektu konkursā ir 983 340.76 eiro:

  1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektiem (kopā)  – 824 495.16 eiro, no kuriem 235 689.31 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm.
  2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektiem – 105 627.60 eiro.
  3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektiem - 53 218.00 eiro.

Par pieteikšanos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem
Aģentūra vērš uzmanību, ka 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgā darba projekti) un 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektu pieteikumus turpmāk būs jāiesniedz tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/, un šo projektu iesniegšanai vairs nebūs jāizmanto pdf formāta projekta pieteikuma veidlapa.

Aizpildot projekta pieteikumu tiešsaistē, sistēma ik pēc divām sekundēm automātiski saglabās veiktās izmaiņas, kā arī norādīs, ja nebūs ievadīta nepieciešamā informācija vai tā būs ievadīta nepareizi. Būtiski, ka lasīšanas režīmā projekta pieteikumu varēs apskatīt arī kolēģi un partneri, kā arī to būs iespējams saglabāt un izdrukāt pdf formātā.

Svarīgi! Projekta pieteikums tiešsaistē šobrīd pieejama tikai angļu valodā, taču to var aizpildīt arī latviešu valodā.

Vēršam uzmanību, ka projektu iesniedzējiem, kas līdz šim nav iesnieguši projektus programmā “Erasmus+”, nepieciešams izveidot EU Login (iepriekš saukts ECAS) kontu. Par EU Login konta izveides soļiem lūdzam lasīt PIC koda iegūšanas un informācijas rediģēšanas vadlīnijās.  Ja projekta iesniedzējam jau ir savs EU Login konts, projekta pieteikumu var aizpildīt uzreiz pēc reģistrēšanās sistēmā.
Detalizēta informācija par projekta pieteikuma aizpildīšanu atrodama tiešsaistes projekta pieteikuma aizpildīšanas vadlīnijās  angļu valodā.

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projekta pieteikuma veidlapa pdf formātā pieejama http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-2.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.