2018.gads

Papildu apstiprinātie ES programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti

1. pamatdarbība

 Jaunatnes darbinieku mobilitāte

 

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2018. gada 3. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2018. gada 3. projektu konkursā tika iesniegti 78 projektu pieteikumi.

    Jauniešu apmaiņas – 40 projektu pieteikumi;
    Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 26 projektu pieteikumi;
2 projektu pieteikumi, kas iekļaujas gan Jauniešu apmaiņas projektos, gan Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos.
    Stratēģiskās partnerības - 9 projektu pieteikumi;
    Strukturētais dialogs - 1 projektu pieteikums.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

    Jauniešu apmaiņas projekti (publicēti 21.12.2018.)
    Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti (publicēti 21.12.2018.)

2. pamatdarbība

    Stratēģiskās partnerības projekti (publicēti 24.01.2019.)

3. pamatdarbība

    Strukturētais dialogs(publicēti 21.12.2018.)

 

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2018. gada 2. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2018. gada 2. projektu konkursā tika iesniegti 117 projektu pieteikumi.

 • Jauniešu apmaiņas – 57 projektu pieteikumi;
 • Eiropas Brīvprātīgā darbs – 16 projektu pieteikumi;
 • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 26 projektu pieteikumi;
 • Stratēģiskās partnerības - 13 projektu pieteikumi;
 • Strukturētais dialogs - 5 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

3. pamatdarbība

 

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2018. gada 1. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2018. gada 1. projektu konkursā tika iesniegti 152 projektu pieteikumi.

 • Jauniešu apmaiņas – 73 projektu pieteikumi;
 • Eiropas Brīvprātīgā darbs – 25 projektu pieteikumi;
 • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 46 projektu pieteikumi;
 • Jauktie -  Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 2 projektu pieteikumi;
 • Stratēģiskās partnerības - 4 projektu pieteikumi;
 • Strukturētais dialogs - 2 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. pamatdarbība

2. pamatdarbība

3. pamatdarbība