2017. gads

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2017. gada 3. projektu konkursā

Atgādinām, ka 2017. gada 3. projektu konkursā, tika iesniegti 125 projektu pieteikumi:
•    Jauniešu apmaiņas – 57 projektu pieteikumi;
•    Eiropas Brīvprātīgā darbs – 21 projektu pieteikums;
•    Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 39 projektu pieteikumi;
•    Stratēģiskās partnerības - 5 projektu pieteikumi;
•    Strukturētais dialogs - 3 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar 1. un 3. pamatdarbības 2017. gada 3. projektu konkursa rezultātiem (publicēti 22.12.2017.)

Iepazīsties ar 2. pamatdarbības 2017. gada 3. projektu konkursa rezultātiem (publicēti 24.01.2018.)

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2017. gada 2. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2017. gada 2. projektu konkursā, tika iesniegti 133 projektu pieteikumi:

 • Jauniešu apmaiņas – 46 projektu pieteikumi;
 • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 31 projektu pieteikums;
 • Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 1 projekta pieteikums;
 • Eiropas Brīvprātīgais darbs - 33 projektu pieteikumi;
 • Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti – 3 projektu pieteikumi;
 • Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - 13 projektu pieteikumi;
 • Strukturētais dialogs - 6 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar 1. un 3. pamatdarbības 2017. gada 2. projektu konkursa rezultātiem (publicēti 24.07.2017.)

Iepazīsties ar 2. pamatdarbības 2017. gada 2. projektu konkursa rezultātiem (publicēti 25.08.2017.)

 

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2017. gada 1. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2017. gada 1. projektu konkursā, tika iesniegts 161 projekta pieteikums:

 • Jauniešu apmaiņas – 75 projektu pieteikumi;
 • Eiropas Brīvprātīgā darbs – 23 projektu pieteikumi;
 • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 44 projektu pieteikumi;
 • Stratēģiskās partnerības - 13 projektu pieteikumi;
 • Strukturētais dialogs - 6 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar 1. un 3. pamatdarbības 2017. gada 1. projektu konkursa rezultātiem (publicēti 28.04.2017.)
 

Šeit iepazīsties ar 2. pamatdarbības 2017. gada 1. projektu konkursa rezultātiem (publicēti 02.08.2017.)