2017. gada dokumenti

Dokumenti, kas nepieciešami, ja iesniegsi projektu 2017. gadā.

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    VEIDLAPAS        
   

Stratēģisko Eiropas Brīvprātīgā darba projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (latviešu valodā)

  Veidlapas vēl nav pieejamas.    
   

Stratēģisko Eiropas Brīvprātīgā darba projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (angļu valodā)

 

Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kuru nepieciešams izmantot 2017. gada 26. aprīļa iesniegšanas termiņā. Lai atvērtu veidlapu, lūdzu, saglabājiet to uz sava datora.

  27.02.2017.
    Finanšu ID forma   Jāaizpilda un jāievieto dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
    Juridiskas vienības ID forma (NVO sektoram)   Jāaizpilda un jāievieto dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
    Juridiskas vienības ID forma (pašvaldībām un pašvaldību iestādēm)   Jāaizpilda un jāievieto dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
    Paziņojums par datu aizsardzību   Informācijai.   02.03.2017.
    VADLĪNIJAS        
    Programmas vadlīnijas 2017 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā ietvertas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   24.01.2017.
Programmas vadlīnijas 2017 (latviešu valodā) Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā norādītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu. NB! Precizētas 20.01.2017. Ar precizējumiem lūdzam iepazīties dokumentā "Corrigendum to the 2017 Erasmus+ Programme Guide". 14.11.2016.
Corrigendum to the 2018 Erasmus+ Programme Guide (angļu valodā) Vadlīniju precizējumi. 19.12.2017.
Projektu izvērtēšanas vadlīnijas (angļu valodā) Projektu izvērtēšanas vadlīnijas. Tajās atradīsi informāciju, pēc kādiem kritērijiem tiek vērtēti "Erasmus+: Jaunatne darbībā" pirmās pamatdarbības - personu mobilitātes mācību nolūkos (tostarp, jauniešu apmaiņas) - projekti. 02.03.2017.