2016. gada dokumenti

Šie dokumenti paredzēti projektiem, kas tika iesniegti kādā no 2015. gada projektu iesniegšanas termiņiem.

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Programmas vadlīnijas 2016 (latviešu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā iekļautas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   16.08.2016.
    Programmas vadlīnijas 2016 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā iekļautas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   16.08.2016.
    Strukturētā dialoga projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (latviešu valodā)  

Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas nepieciešama uz 2016. gada 4. oktobra projektu iesniegšanas termiņu. Lai atvērtu veidlapu, lūdzu, saglabājiet to uz sava datora.

Nākamgad būs pieejamas jaunas pieteikuma veidlapas, lūdzam neizmantot šo veidlapu 2017. gadā!

  22.08.2016.
    Strukturētā dialoga projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (angļu valodā)  

Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas nepieciešama uz 2016. gada 4. oktobra projektu iesniegšanas termiņu. Lai atvērtu veidlapu, lūdzu, saglabājiet to uz sava datora.

Nākamgad būs pieejamas jaunas pieteikuma veidlapas, lūdzam neizmantot šo veidlapu 2017. gadā!

  03.08.2016.
    Aktivitāšu laika grafiks pa dienām   Ja projekta iesniedzējs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!   12.03.2014.
    Partneru mandāts   Starptautiskos projektos jāiesniedz abu pušu parakstīti partneru mandāti (par katru partneri). Ieskanēti partneru mandāti jāpievieno e-formai pirms tās iesniegšanas tiešsaistē. Ja objektīvu iemeslu dēļ uz iesniegšanas brīdi iesniedzējs nevar pievienot kādu partneru mandātu, elektroniskajai pieteikuma veidlapai jāpievieno skaidrojums.   07.01.2016.
    Elektronisko pieteikumu veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā sniegta svarīga informācija par e-formas aizpildīšanu.   17.03.2015.
    PIC koda vadlīnijas (latviešu valodā)   Šajā dokumentā pa solim parādīts, kā iegūt PIC kodu.   22.03.2016.
    Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā iegūsi informāciju, kā lietot Mobilitātes rīku.   31.03.2016.
    Standarta dotāciju līguma ar vienu saņēmēju vispārīgie noteikumi   Šajā dokumentā atradīsi vispārīgos noteikumus.   01.08.2014.
    Ekspertu vadlīnijas   Šajā dokumentā atradīsi informāciju, kādiem kvalitātes kritērijiem jāpievērš uzmanība, rakstot projektu (Šajā dokumentā ir atrodami tikai "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu kritēriji).   04.03.2016.
    Deklarācija par dalību projekta aktivitātē  

Šī sagatave noderēs, lai vienotā veidlapā organizētu dalībnieku reģistrāciju pasākumos.
Ja projekta īstenotājs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!

  06.06.2016.
    Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" elektroniskā rokasgrāmata projektu īstenotājiem 1.un 3. pamatdarbība   Šajā rokasgrāmatā sniegti padomi Eiropas Savienības finansētās programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” 1. un 3. pamatdarbības projektu īstenošanai un gala atskaites sagatavošanai un iesniegšanai Mobilitātes rīkā.   17.01.2017.