2016. gada dokumenti

Šie dokumenti paredzēti projektiem, kas tika iesniegti kādā no 2016. gada projektu iesniegšanas termiņiem.

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    VEIDLAPAS        
   

Eiropas Brīvprātīgā darba projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (latviešu valodā)

 

Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas nepieciešama uz 2016. gada 4. oktobra iesniegšanas termiņu. Lai atvērtu veidlapu, lūdzu, saglabājiet to uz sava datora.

Nākamgad būs pieejamas jaunas pieteikuma veidlapas, lūdzam neizmantot šo veidlapu 2017. gadā!

  22.08.2016.
   

Eiropas Brīvprātīgā darba projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (angļu valodā)

 

Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas nepieciešama uz 2016. gada 4. oktobra iesniegšanas termiņu. Lai atvērtu veidlapu, lūdzu, saglabājiet to uz sava datora.

Nākamgad būs pieejamas jaunas pieteikuma veidlapas, lūdzam neizmantot šo veidlapu 2017. gadā!

  03.08.2016.
    Aktivitāšu laika grafiks pa nedēļām   Ja projekta iesniedzējs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!   12.03.2014.
    Partneru mandāts   Starptautiskos projektos jāiesniedz abu pušu parakstīti partneru mandāti (par katru partneri, ja projektā tiek iesaistīts vairāk nekā viens partneris). Ieskanēti partneru mandāti jāpievieno e-formai pirms tās iesniegšanas tiešsaistē. Ja objektīvu iemeslu dēļ uz iesniegšanas brīdi iesniedzējs nevar pievienot kādu partneru mandātu, elektroniskajai iesnieguma veidlapai jāpievieno skaidrojums.   07.01.2016.
    Brīvprātīgā pieteikuma veidlapa   Šī veidlapa jānosūta projektu koordinatoram (e-pasts: maija.kolberga[at]jaunatne.gov.lv).   30.10.2014.
    EBD akreditācijas pieteikuma veidlapa (angļu valodā)   Šī veidlapa ir jāaizpilda un jāiesniedz organizācijām, kas vēlas iegūt uzņemt un/vai nosūtīt brīvprātīgos un/vai iesniegt EBD projektus. Formu var aizpildīt latviešu valodā. Šo veidlapu aizpilda, ja to vēlas iesniegt 2016. gadā!   03.08.2016.
    Brīvprātīgā deklarācijas paraugs   Brīvprātīgajam ar savu parakstu ir jāapliecina piedalīšanās projektā, kā arī jāapstiprina saņemtās kabatas naudas apmērs un valodas apmācības.   23.12.2015.
      Activity agreement paraugs   Aktivitāšu līguma paraugs. Var tikt papildināts, ja nepieciešams.    
    VADLĪNIJAS        
    Programmas vadlīnijas 2016 (latviešu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā ietvertas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   16.08.2016.
    Programmas vadlīnijas 2016 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā ietvertas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   16.08.2016.
    Elektronisko iesniegumu veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā sniegta svarīga informācija par e-formas aizpildīšanu.   29.04.2015.
    Ekspertu vadlīnijas   Šajā dokumentā atradīsi informāciju, kādiem kvalitātes kritērijiem jāpievērš uzmanība, rakstot projektu. (Šajā dokumentā ir atrodami tikai "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu kritēriji).   04.03.2016.
    PIC koda vadlīnijas (latviešu valodā)   Šajā dokumentā pa solim parādīts, kā iegūt PIC kodu.   22.03.2016.
    Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā iegūsi informāciju, kā lietot Mobilitātes rīku.   31.03.2016.
    EBD akreditācijas vadlīnijas    Šīs vadlīnijas noderēs organizācijām/iestādēm, kas vēlas iegūt EBD akreditāciju.   19.06.2014.
    Apmācību cikla vadlīnijas   Dokumentā apkopota informācija par brīvprātīgo obligāto apmācību ciklu un sniedzamo atbalstu.   08.05.2017.
    INFO DOKUMENTI        
    EBD ceļvedis brīvprātīgajiem (I)   Informācija, ar kuru jāiepazīstas katram EBD brīvprātīgajam.   19.06.2014.
      EBD ceļvedis brīvprātīgajiem (II)        
    EBD harta    EBD hartā aprakstīta EBD organizāciju loma, kā arī noteikti EBD pamatprincipi un minimālie kvalitātes standarti.   28.04.2015.
    EBD datu bāzes ceļvedis   Programmas "Erasmus+" EBD datu bāzes ceļvedis organizācijām, kuras ir akreditētas "Erasmus+" programmas laikā (sākot no 2014. gada).    17.04.2015.
    Standarta dotāciju līguma ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi    Šajā dokumentā atradīsi vispārīgos noteikumus.   01.08.2014.
    Biežāk uzdotie jautājumi par MSH International apdrošināšanas sistēmu   Šajā dokumentā atradīsi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par to, kā brīvprātīgajam nodrošināt apdrošināšanu.    09.02.2015.
    Praktisks ceļvedis par MSH International apdrošināšanas sistēmu   Šajā dokumentā atradīsi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par MSH International, kurai reģistrēti brīvprātīgie līdz 01.08.2015.   09.02.2015.
      Eiropas labās prakses projekti   Šajā dokumentā atradīsi labās prakses projektu stāstus, kas īstenoti visā ES.   25.02.2015.
    Ceļvedis par Eiropas Brīvprātīgā darba apdrošināšanas sistēmu CIGNA   Praktiskais ceļvedis par CIGNA apdrošināšanu, kuru jāizmanto, ja īsteno EBD pēc 2015. gada 1. augusta.   19.10.2015.
    Kā reģistrēt brīvprātīgo CIGNA apdrošināšanai?  

Šajā dokumentā atradīsi informāciju, kā soli pa solim apdrošināt brīvprātīgo.

  02.03.2016.
    Links, kuru atradīsi šajā dokumentā, piedāvās tiešsaistē veikt brīvprātīgā reģistrāciju CIGNA apdrošināšanai   Izmanto dokumentā norādīto linku, lai tiešsaistē reģistrētu brīvprātīgo CIGNA apdrošināšanai.   02.03.2016.
    Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" elektroniskā rokasgrāmata projektu īstenotājiem 1.un 3. pamatdarbība   Šajā rokasgrāmatā sniegti padomi Eiropas Savienības finansētās programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” 1. un 3. pamatdarbības projektu īstenošanai un gala atskaites sagatavošanai un iesniegšanai Mobilitātes rīkā.   17.01.2017.
    VIDEO      
      Kā iegūt PIC kodu un aizpildīt pieteikumu veidlapas   Video pamācība, kā iegūt PIC kodu un aizpildīt pieteikumu veidlapas   20.05.2015.