2016. gada dokumenti

Šie dokumenti paredzēti projektiem, kas tika iesniegti kādā no 2016. gada projektu iesniegšanas termiņiem.

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Programmas vadlīnijas 2016 (latviešu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā norādītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   16.08.2016.
    Programmas vadlīnijas 2016 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā norādītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   16.08.2016.
 
    Jauniešu apmaiņas projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (latviešu valodā)  

Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas nepieciešama uz 2016. gada 4. oktobra projektu iesniegšanas termiņu. Lai atvērtu veidlapu, lūdzu, saglabājiet to uz sava datora.

Nākamgad būs pieejamas jaunas pieteikuma veidlapas, lūdzam neizmantot šo veidlapu 2017. gadā!

  22.08.2016.
   

Jauniešu apmaiņas projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (angļu valodā)

 

Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas nepieciešama uz 2016. gada 4. oktobra projektu iesniegšanas termiņu. Lai atvērtu veidlapu, lūdzu, saglabājiet to uz sava datora.

Nākamgad būs pieejamas jaunas pieteikuma veidlapas, lūdzam neizmantot šo veidlapu 2017. gadā!

  03.08.2016.
    Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" elektroniskā rokasgrāmata projektu īstenotājiem 1.un 3. pamatdarbība   Šajā rokasgrāmatā sniegti padomi Eiropas Savienības finansētās programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” 1. un 3. pamatdarbības projektu īstenošanai un gala atskaites sagatavošanai un iesniegšanai Mobilitātes rīkā.   17.01.2017.
    Aktivitāšu laika grafiks pa dienām   Ja projekta iesniedzējs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!   12.03.2014.
    Partneru mandāts   Starptautiskos projektos jāiesniedz abu pušu parakstīti partneru mandāti (par katru partneri). Ieskanēti partneru mandāti jāpievieno e-formai pirms tās iesniegšanas tiešsaistē. Ja objektīvu iemeslu dēļ uz iesniegšanas brīdi iesniedzējs nevar pievienot kādu partneru mandātu, elektroniskajai iesnieguma veidlapai jāpievieno skaidrojums.   07.01.2016.
    Projektu izvērtēšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Projektu izvērtēšanas vadlīnijas. Tajās atradīsi informāciju, pēc kādiem kritērijiem tiek vērtēti "Erasmus+: Jaunatne darbībā" pirmās pamatdarbības - personu mobilitātes mācību nolūkos (tostarp, jauniešu apmaiņas) - projekti.    04.03.2016.
    Elektronisko iesniegumu veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā sniegta svarīga informācija par e-formas aizpildīšanu.   17.03.2015.
    PIC koda vadlīnijas (latviešu valodā)   Šajā dokumentā pa solim parādīts, kā iegūt PIC kodu.   22.03.2016.
    Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā iegūsi informāciju, kā lietot Mobilitātes rīku.   31.03.2016.
           Šajā dokumentā atradīsi vispārīgos noteikumus.    01.08.2014.
     

Šī sagatave noderēs, lai vienotā veidlapā organizētu dalībnieku reģistrāciju pasākumos.
Ja projekta īstenotājs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!

  06.06.2016.
  ec.europa.eu   Attālumu aprēķināšanas kalkulators  

Lūk, links uz Attālumu aprēķināšanas kalkulatoru, kuru nepieciešams izmantot, ja "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos iekļauj ceļa izmaksas. Vēršam uzmanību, ka attālumu aprēķināšanas kalkulatorā jānorāda dalībnieka mītnes vieta (pilsēta) un projekta norises vieta (pilsēta). Iegūto attālumu kilometros jānorāda projekta veidlapā, kur automātiski tiks piemērota attālumam noteiktā likme. Attālums nav jādubulto. Likmju aprēķinā ietverts ceļš abos virzienos. 

  06.03.2015.
VIDEO            
      VIDEO  

Šeit ir links uz video, kurā atradīsi pamācību, kā iegūt PIC kodu, kā arī - kā aizpildīt projekta pieteikuma veidlapu.

https://www.youtube.com/user/JSPALatvia/videos

  22.09.2015.