2015. gada dokumenti

 Šie dokumenti paredzēti projektiem, kas tika iesniegti kādā no 2015. gada projektu iesniegšanas termiņiem.

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Stratēģiskās partnerības projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (latviešu valodā)   Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas nepieciešama uz 2015. gada 1. oktobra projektu iesniegšanas termiņu.   22.09.2015.
    Stratēģiskās partnerības projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (angļu valodā)   Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas nepieciešama uz 2015. gada 1. oktobra projektu iesniegšanas termiņu.   13.08.2015.
    Aktivitāšu laika grafiks pa mēnešiem   Ja projekta iesniedzējs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!   12.03.2014.
    Partneru mandāts   Starptautiskos projektos jāiesniedz abu pušu parakstīti partneru mandāti (par katru partneri). Ieskanēti partneru mandāti jāpievieno e-formai pirms tās iesniegšanas tiešsaistē. Ja objektīvu iemeslu dēļ uz iesniegšanas brīdi iesniedzējs nevar pievienot kādu partneru mandātu, elektroniskajai pieteikuma veidlapai jāpievieno skaidrojums.   02.02.2015.
    Programmas vadlīnijas 2015 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā iekļautas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   12.02.2015.
    Programmas vadlīnijas 2015 (latviešu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā iekļautas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   18.12.2014.
    Elektronisko pieteikumu veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā sniegta svarīga informācija par e-formas aizpildīšanu.   17.03.2015.
    PIC koda vadlīnijas (latviešu valodā)   Šajā dokumentā pa solim parādīts, kā iegūt PIC kodu.   10.03.2014.
    Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā iegūsi informāciju, kā lietot Mobilitātes rīku.   22.01.2015.
    Standarta dotāciju līguma ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi   Šajā dokumentā atradīsi vispārīgos noteikumus.   01.08.2014.
    Deklarācija par dalību projekta aktivitātē  

Šī sagatave noderēs, lai vienotā veidlapā organizētu dalībnieku reģistrāciju pasākumos.
Ja projekta īstenotājs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!

  29.06.2017.
    Ekspertu vadlīnijas   Šajā dokumentā atradīsi informāciju, kādiem kvalitātes kritērijiem jāpievērš uzmanība, rakstot projektu (Šajā dokumentā ir atrodami tikai "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu kritēriji).   29.04.2015.
    II daļa 2015. gada līgumam   Pašlaik pieejama versija angļu valodā.    12.05.2015.