2015. gada dokumenti

 Šie dokumenti paredzēti projektiem, kas tika iesniegti kādā no 2015. gada projektu iesniegšanas termiņiem.

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    VEIDLAPAS        
    Eiropas Brīvprātīgā darba projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (latviešu valodā)   Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas nepieciešama uz 2015. gada 1. oktobra projektu iesniegšanas termiņu.   15.09.2015.
    Eiropas Brīvprātīgā darba projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (angļu valodā)   Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas nepieciešama uz 2015. gada 1. oktobra projektu iesniegšanas termiņu.   13.08.2015.
    Eiropas Brīvprātīgā darba projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (angļu valodā)   Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas nepieciešama uz 2015. gada 30. aprīļa projektu iesniegšanas termiņu.    23.03.2015.
    Eiropas Brīvprātīgā darba projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa (latviešu valodā)  

Programmas Erasmus+ projektu elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas nepieciešama uz 2015. gada 4. februāra iesniegšanas termiņu.  

  19.01.2015.
    Aktivitāšu laika grafiks pa nedēļām   Ja projekta iesniedzējs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!   12.03.2014.
    Partneru mandāts   Starptautiskos projektos jāiesniedz abu pušu parakstīti partneru mandāti (par katru partneri). Ieskanēti partneru mandāti jāpievieno e-formai pirms tās iesniegšanas tiešsaistē. Ja objektīvu iemeslu dēļ uz iesniegšanas brīdi iesniedzējs nevar pievienot kādu partneru mandātu, elektroniskajai iesnieguma veidlapai jāpievieno skaidrojums.   02.02.2015.
    Brīvprātīgā pieteikuma veidlapa   Šī veidlapa ir jāpievieno līgumam.   30.10.2014.
    EBD akreditācijas pieteikuma veidlapa (angļu valodā)   Šī veidlapa ir jāaizpilda un jāiesniedz organizācijām, kas vēlas uzņemt un/vai nosūtīt brīvprātīgos.   25.03.2015.
    Dalībnieku saraksta paraugs   Brīvprātīgajam ar savu parakstu ir jāapliecina piedalīšanās projektā, kā arī jāapstiprina saņemtās kabatas naudas apmērs.   13.10.2014.
      Activity agreement paraugs        
    VADLĪNIJAS        
    Programmas vadlīnijas 2015 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā ietvertas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   12.02.2015.
 
    Programmas vadlīnijas 2015 (latviešu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā ietvertas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   18.12.2014.
    Elektronisko iesniegumu veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā sniegta svarīga informācija par e-formas aizpildīšanu.   29.04.2015.
    Ekspertu vadlīnijas   Šajā dokumentā atradīsi informāciju, kādiem kvalitātes kritērijiem jāpievērš uzmanība, rakstot projektu. (Šajā dokumentā ir atrodami tikai "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu kritēriji).   28.04.2015.
    PIC koda vadlīnijas (latviešu valodā)   Šajā dokumentā pa solim parādīts, kā iegūt PIC kodu.   10.03.2014.
    Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā iegūsi informāciju, kā lietot Mobilitātes rīku.   22.01.2015.
    EBD akreditācijas vadlīnijas    Šīs vadlīnijas noderēs organizācijām/iestādēm, kas vēlas iegūt EBD akreditāciju.   19.06.2014.
    INFO DOKUMENTI        
    EBD ceļvedis brīvprātīgajiem (I)   Informācija, ar kuru jāiepazīstas katram EBD brīvprātīgajam.   19.06.2014.
      EBD ceļvedis brīvprātīgajiem (II)        
    EBD harta    EBD hartā aprakstīta EBD organizāciju loma, kā arī noteikti EBD pamatprincipi un minimālie kvalitātes standarti.   28.04.2015.
    EBD datu bāzes ceļvedis   Programmas "Erasmus+" EBD datu bāzes ceļvedis organizācijām, kuras ir akreditētas "Erasmus+" programmas laikā (sākot no 2014. gada).    17.04.2015.
    Standarta dotāciju līguma ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi    Šajā dokumentā atradīsi vispārīgos noteikumus.   01.08.2014.
    Biežāk uzdotie jautājumi par apdrošināšanas sistēmu   Šajā dokumentā atradīsi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par to, kā brīvprātīgajam nodrošināt apdrošināšanu.    09.02.2015.
    Praktisks ceļvedis par MSH International apdrošināšanu   Šajā dokumentā atradīsi noderīgu informāciju par MSH International apdrošināšanu.    09.02.2015.
      Eiropas labās prakses projekti   Šajā dokumentā atradīsi labās prakses projektu stāstus, kas īstenoti visā ES.   25.02.2015.
      II daļa 2015. gada līgumam   Pašlaik pieejama versija angļu valodā.    12.05.2015.
    Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgā apdrošināšana   Praktiskais ceļvedis par CIGNA apdrošināšanu, kuru jāizmanto, ja īsteno EBD pēc 2015. gada 1. augusta.   19.10.2015.
    VIDEO      
      Kā iegūt PIC kodu un aizpildīt pieteikumu veidlapas   Video pamācība, kā iegūt PIC kodu un aizpildīt pieteikumu veidlapas   20.05.2015.