2014. gada dokumenti

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Aktivitāšu laika grafiks pa nedēļām   Ja projekta iesniedzējs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!   12.03.2014.
    Partneru mandāts   Starptautiskos projektos jāiesniedz abu pušu parakstīti partneru mandāti (par katru partneri). Ieskanēti partneru mandāti jāpievieno e-formai pirms tās iesniegšanas tiešsaistē. Ja objektīvu iemeslu dēļ uz iesniegšanas brīdi iesniedzējs nevar pievienot kādu partneru mandātu, elektroniskajai iesnieguma veidlapai jāpievieno skaidrojums.   04.03.2014.
    Programmas vadlīnijas 2014 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā ietvertas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   09.04.2014.
 
    Programmas vadlīnijas 2014 (latviešu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā ietvertas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   04.06.2014.
    Elektronisko iesniegumu veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā sniegta svarīga informācija par e-formas aizpildīšanu.   10.04.2014.
    PIC koda vadlīnijas (latviešu valodā)   Šajā dokumentā pa solim parādīts, kā iegūt PIC kodu.   10.03.2014.
    EBD ceļvedis brīvprātīgajiem (I)   Informācija, ar kuru jāiepazīstas katram EBD brīvprātīgajam.   19.06.2014.
      EBD ceļvedis brīvprātīgajiem (II)        
    EBD akreditācijas pieteikuma veidlapa (angļu valodā)   Šī veidlapa ir jāaizpilda un jāiesniedz organizācijām, kas vēlas uzņemt un/vai nosūtīt brīvprātīgos.   19.06.2014.
    EBD akreditācijas vadlīnijas    Šīs vadlīnijas noderēs organizācijām/iestādēm, kas vēlas iegūt EBD akreditāciju.   19.06.2014.
    EBD harta    EBD hartā aprakstīta EBD organizāciju loma, kā arī noteikti EBD pamatprincipi un minimālie kvalitātes standarti.   19.06.2014.
    Standarta dotāciju līguma ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi    Šajā dokumentā atradīsi vispārīgos noteikumus.   01.08.2014.
    Dalībnieku saraksta paraugs   Brīvprātīgajam ar savu parakstu ir jāapliecina piedalīšanās projektā, kā arī jāapstiprina saņemtās kabatas naudas apmērs.   13.10.2014.
    Ekspertu vadlīnijas   Šajā dokumentā atradīsi informāciju, kādiem kvalitātes kritērijiem jāpievērš uzmanība, rakstot projektu. (Šajā dokumentā ir atrodami tikai "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu kritēriji).   26.09.2014.
    Brīvprātīgā pieteikuma veidlapa   Šī veidlapa ir jāpievieno līgumam.   30.10.2014.
    II daļa 2014. gada līgumam   Šis dokuments paredzēts 2014. gadā noslēgtajiem līgumiem.   26.08.2015.