2014. gada dokumenti

 Šie dokumenti paredzēti projektiem, kas tika iesniegti kādā no 2014. gada projektu iesniegšanas termiņiem.

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Aktivitāšu laika grafiks pa dienām   Ja projekta iesniedzējs izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija!   12.03.2014.
    Partneru mandāts   Starptautiskos projektos jāiesniedz abu pušu parakstīti partneru mandāti (par katru partneri). Ieskanēti partneru mandāti jāpievieno e-formai pirms tās iesniegšanas tiešsaistē. Ja objektīvu iemeslu dēļ uz iesniegšanas brīdi iesniedzējs nevar pievienot kādu partneru mandātu, elektroniskajai iesnieguma veidlapai jāpievieno skaidrojums.   04.03.2014.
    Programmas vadlīnijas 2014 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   09.04.2014.
    Programmas vadlīnijas 2014 (latviešu valodā)
  Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu.   04.06.2014.
    Projektu izvērtēšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Projektu izvērtēšanas vadlīnijas, kurās aprakstīts, kā tiek izvērtēts projekts.   12.03.2014.
    Elektronisko iesniegumu veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Šajā dokumentā sniegta svarīga informācija par e-formas aizpildīšanu.   10.04.2014.
    PIC koda vadlīnijas (latviešu valodā)   Šajā dokumentā pa solim parādīts, kā iegūt PIC kodu.   10.03.2014.
           Šajā dokumentā atradīsi vispārīgos noteikumus.
   01.08.2014.
          23.09.2014.
      Šajā dokumentā atradīsi informāciju, kādiem kvalitātes kritērijiem jāpievērš uzmanība, rakstot projektu. (Šajā dokumentā ir atrodami tikai "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu kritēriji)   26.09.2014.
      Šis dokuments paredzēts 2014. gadā noslēgtajiem līgumiem.   26.08.2015.