Solidaritātes projekti

Solidaritātes projekti ir jauniešu iniciēti, izstrādāti un īstenoti 2 līdz 12 mēnešus ilgi projekti, kas:    
  • palīdz risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus;
  • dod iespēju 18 līdz 30 gadus veciem jauniešiem, t.sk. jauniešiem ar ierobežotām iespējām uzlabot savas kompetences;
  • aktualizē Eiropas vērtības vietējā sabiedrībā;
  • ir balstīti uz neformālās izglītības principiem.

 
Solidaritātes projektu jāīsteno vismaz 5 Latvijas jauniešu grupai.   Jauniešiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.
 
Projekta īstenošanā var tikt iesaistīta atbalsta persona, kas sniedz atbalstu projekta izstrādes, īstenošanas un izvērtēšanas posmā, kā arī sekmē kvalitatīvu mācīšanās procesu.   Administratīvo un finanšu jautājumu risināšanai, kā arī projekta pieteikuma iesniegšanai JSPA jauniešiem ir nepieciešams piesaistīt jebkuru Latvijā reģistrētu juridisku personu.
 
Projekta beigās katram dalībniekam ir iespēja saņemt Solidaritātes korpusa sertifikātu un Youthpass sertifikātu. Par Youthpass lasi šeit.   Projekta īstenošanai var saņemt finansējumu sākot no 1000 euro. Pieejamais priekšfinansējums ir līdz 80 % apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma.

 


Projektu konkursi un rezultāti
Projekta iesniegšana
Dokumenti
Biežāk uzdotie jautājumi

Madara Ērgle
Projektu koordinatore
Tālr.:  67358064
E-pasts: madara.ergle[at]jaunatne.gov.lv