Projekta pieteikuma sagatavošana

DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS

Programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" vadlīnijas 2020
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija par programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu veidiem un prasībām, kas jāievēro, sagatavojot projekta pieteikumu un īstenojot projektu.   16.12.2019.
         

Programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" vadlīnijas 2019
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija par programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu veidiem un prasībām, kas jāievēro, sagatavojot projekta pieteikumu un īstenojot projektu.   21.11.2019.
         

Programmas" Eiropas Solidaritātes korpuss" vadlīnijas 2018
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija par programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu veidiem un prasībām, kas jāievēro, sagatavojot projekta pieteikumu un īstenojot projektu.   21.11.2019.
         

Projekta pieteikums
(angļu valodā)

 

Tīmekļa vietne, kurā aizpildīt un iesniegt Brīvprātīgā darba, prakses/darba vai Solidaritātes projekta pieteikumu. Projekta pieteikumus var aizpildīt angļu vai latviešu valodā. Lai to izdarītu, projekta iesniedzējiem nepieciešams EU Login konts un Kvalitātes zīme (izņemot Solidaritātes projektus).

   
         
Projektu vērtēšanas vadlīnijas (angļu valodā)   Dokumentā apkopota informācija par kvalitātes kritērijiem, pēc kuriem tiek vērtēti programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu pieteikumi.   10.02.2020.
         
Attālumu aprēķināšanas kalkulators  

Tīmekļa vietne, kurā aprēķināt ceļošanas attālumu.

NB! Attālumu aprēķināšanas kalkulatorā jānorāda dalībnieka mītnes vieta (pilsēta) un mobilitātes aktivitātes norises vieta (pilsēta). Iegūto attālumu kilometros jānorāda projekta pieteikumā, kur automātiski tiks piemērota attālumam noteiktā likme. Attālums nav jādubulto. Likmju aprēķinā ietverts ceļš abos virzienos.

  06.03.2015.
         

Partneru identifikācijas forma
(angļu valodā)

  Veidlapa, kuru iespējams izmantot, pieprasot informāciju par partnerorganizāciju.   26.01.2018.
         

Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzes lietošanas vadlīnijas
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija par dalībnieku atlases procesu Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.   26.05.2018.