Projekta īstenošana

         

Standarta dotācijas līgums ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi
(latviešu valodā)

  Dokumentā apkopoti dotācijas līguma vispārīgie noteikumi, kas jāievēro, īstenojot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus.   25.07.2019.
         
Par Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzes lietošanu
(latviešu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzes lietošanu   20.11.2018.
         
Mobilitātes rīks  

Tīmekļa vietne, kurā reģistrēt visu informāciju par projekta aktivitātēm, to dalībniekiem, kā arī aizpildītu un iesniegtu gala atskaiti.

NB! Atgādinām, ka reģistrēšanas un rediģēšanas iespējas tiek piešķirtas projekta kontaktpersonai.

  12.05.2017.
         

Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija par Mobilitātes rīka lietošanu.   31.03.2016.
         

Trīspusējā aktivitāšu līguma paraugs
(angļu valodā)

 

Dokuments, kuru nepieciešams slēgt ar partnerorganizāciju un brīvprātīgo.

NB! Līgums var tikt papildināts pēc nepieciešamības.

  28.05.2018.
         

Brīvprātīgo reģistrācijas veidlapa
(latviešu valodā)

  Dokuments, kuru nepieciešams aizpildīt un nosūtīt iveta.tiltina[at]jaunatne.gov.lv, tiklīdz projekta dalībnieks ir zināms (izņemot Solidaritātes projektus)   14.12.2020.
         

Deklarācija par dalību projektā, saņemto valodas atbalstu un kabatas naudu
(angļu/latviešu valodās)

 

Dokuments, kurš obligāti jāaizpilda katram Brīvprātīgā darba vai Darba projekta dalībniekam.

NB! Ja projekta iesniedzējs izmanto savu deklarācijas sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.

  17.05.2019.
         

Atbalsta personas darba laika uzskaites tabula

 

Dokuments, kurā nepieciešams norādīt informāciju par Solidaritātes projektā iesaistītās atbalsta personas nostrādāto laiku.
NB! Ja projekta iesniedzējs izmanto savu atbalsta personas darba laika uzskates tabulas sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija

  22.04.2020.