Konkursu rezultāti

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2020. gada 3. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2020. gada 3. projektu konkursā tika iesniegti 87 projektu pieteikumi:

Brīvprātīgā darba projekti  – 23 projektu pieteikumi;

Darba un stažēšanās projekti – 23 projektu pieteikumi;

Solidaritātes projekti – 41 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. Brīvprātīgā darba projekti (publicēti 04.12.2020);

2. Darba un stažēšanās projekti (publicēti 29.12.2020);

3. Solidaritātes projekti (publicēti 04.12.2020).