Konkursu rezultāti

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2020. gada 2. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2020. gada 2. projektu konkursā tika iesniegti 80 projektu pieteikumi:

Brīvprātīgā darba projekti  – 38 projektu pieteikumi;

Darba un stažēšanās projekti 12 projektu pieteikumi;

Solidaritātes projekti 30 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. Brīvprātīgā darba projekti (publicēti 17.07.2020);

2. Brīvprātīgā darba projekti - partnerības (publicēti 17.07.2020);

3. Darba un stažēšanās projekti (publicēti 17.07.2020);

4. Solidaritātes projekti (publicēti 17.07.2020).