Jauniešiem

Vēlies palīdzēt risināt sabiedrībai aktuālus izaicinājumus un izrādīt solidaritāti?
Vēlies iegūt jaunu pieredzi un uzlabot savas kompetences?
Esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem?

Reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē un veic Brīvprātīgo darbu, Stažēšanos vai Darbu vai īsteno Solidaritātes projektu.

Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" pieejama ikvienam!

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS STAŽĒŠANĀS VAI DARBS
TEV IR IESPĒJA

veikt individuālo Brīvprātīgo darbu ārvalstīs vai Latvijā 2 līdz 12 mēnešus (Brīvprātīgā darba aktivitāte var ilgt 2 nedēļas līdz 12 mēnešus, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām)
veikt grupu Brīvprātīgo darbu (10-40 jaunieši) ārvalstīs vai Latvijā 2 nedēļas līdz 2 mēnešus

veikt apmaksātu stažēšanos ES valstīs 2 līdz 6 mēnešus (Stažēšanās ilgums var tikt pagarināts līdz 12 mēnešiem, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām)
strādāt ES valstīs vai Latvijā 3 līdz 12 mēnešus 
TEV TIKS SEGTI

ceļa izdevumi uz izvēlēto valsti (norises vietu) turp un atpakaļ
uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un ēdināšana)
vietējā transporta izdevumi

ceļa izdevumi uz izvēlēto valsti (norises vietu) turp un atpakaļ
TU SAŅ EMSI
atbalstu ikdienas aktivitāšu veikšanai
atbalstu vietējās valsts valodas apgūšanai
mentoru atbalstu
veselības un dzīvības apdrošināšanu
kabatas naudu personīgiem tēriņiem
atbalstu stažēšanās/darba veikšanai
atbalstu vietējās valsts valodas apgūšanai
mentoru atbalstu
veselības un dzīvības apdrošināšanu
finansējumu personīgiem tēriņiem
samaksu par veikto stažēšanos vai darbu saskaņā ar tās valsts likumdošanu, kur veiksi savu aktivitāti

Reģistrējies un atrodi savu projektu

KĀ IESAISTĪTIES?

Tavu dalību projektā atbalstīs organizācija, kurai ir piešķirta Kvalitātes zīme. Atrodi savu organizāciju un sazinies, lai noskaidrotu nākamos soļus!


Organizāciju datubāze

TEV IR IESPĒJA ĪSTENOT SOLIDARITĀTES PROJEKTU
 
Solidaritātes projekti ir jauniešu iniciēti, izstrādāti un īstenoti vietējā līmeņa projekti, kuru mērķis ir sniegt atbalstu vietējai sabiedrībai, organizējot dažādas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, izrādot solidaritāti un uzlabojot savas kompetences.
 
īsteno vismaz 5 Latvijas jauniešu grupa
ilgums 2 līdz 12 mēneši
administratīvo un finanšu jautājumu risināšanai jauniešiem ir jāiesaista jebkura Latvijā reģistrēta organizācija
nepieciešamības gadījumā projekta īstenošanā var iesaistīt atbalsta personu
 
KO DARĪT?

Atrodi domubiedrus un reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē

Izziniet vietējās sabiedrības izaicinājumus un iespējamos risinājumus

Sagatavojiet projekta pieteikumu un iesniedziet to tiešsaistē

Saņemiet finansējumu un īstenojiet projektu!