Informatīvie materiāli

INFORMATĪVĀ MATERIĀLA IZSKATS INFORMATĪVĀ MATERIĀLA SATURS PIEVIENOŠANAS DATUMS
Informatīvajā materiālā apkopota informācija par iespējām, kuras organizācijām piedāvā Eiropas Solidaritātes korpuss. 27.09.2018.
     
Informatīvajā materiālā apkopota informācija par iespējām, kuras jauniešiem piedāvā Eiropas Solidaritātes korpuss. 21.08.2018.
     
Informatīvā semināra organizācijām par "Eiropas Solidaritātes korpusa" darba vietām jauniešiem tiešraides ieraksts. 13.09.2018.
     
Prezentācija par organizācijām par "Eiropas Solidaritātes korpusa" darba vietām jauniešiem. 13.09.2018.