Dokumenti

Lai sagatavotu un iesniegtu kvalitatīvu un programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" nosacījumiem atbilstošu Brīvprātīgā darba, prakses, darba vai Solidaritātes projekta pieteikumu, iepazīsties ar 2020. gada programmas vadlīnijām (14.11.2019).

2019. gada vadlīnijas.

2018. gada vadlīnijas.

Organizāciju reģistrēšanai un projektu īstenošanai nepieciešamos dokumentus meklē šīs sadaļas apakšsadaļās. 

Citi atbalsta materiāli programmas "Erasmus+" projektu īstenošanai pieejami sadaļā "Informatīvie materiāli"