Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs ir individuāli vai grupā veiktas aktivitātes vietējās sabiedrības labā, ko veic 18 līdz 30 gadus veci jaunieši, t.sk. jaunieši ar ierobežotām iespējām, ar uzņēmējorganizācijas atbalstu.  

Brīvprātīgā darba mērķis ir:

  • popularizēt solidaritāti kā vērtību;
  • palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus;
  • uzlabot brīvprātīgā kompetences.

Individuālais Brīvprātīgais darbs
Pilna laika (30 - 38 h/nedēļā) brīvprātīgais darbs 2 līdz 12 mēnešus ārvalstīs vai Latvijā. Brīvprātīgais darbs var ilgt 2 nedēļas līdz 2 mēnešus, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām.

Grupu Brīvprātīgais darbs
Brīvprātīgais darbs 2 nedēļas līdz 2 mēnešus, ko vienlaicīgi veic 10 līdz 40 brīvprātīgo grupa kopā, t.sk. sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti. Grupā jābūt iekļautiem jauniešiem vismaz no 2 valstīm, ne mazāk kā ¼ brīvprātīgo jābūt no ārvalstīm.

Vienā Brīvprātīgā darba projektā var būt iekļauts gan Individuālais, gan Grupu Brīvprātīgais darbs.

 
Brīvprātīgā darba projekta ilgums ir no 3 līdz 24 mēnešiem, to iesniegt un tajā kā dalīborganizācija var piedalīties jebkura organizācija, kurai piešķirta programmas “Erasmus+” Brīvprātīgā darba akreditācija vai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīme.   Brīvprātīgā darba projektos jāiesaistās vismaz 2 dalīborganizācijām no dažādām valstīm (vienai uzņēmējorganizācijai un vienai atbalsta organizācijai no brīvprātīgā valsts), izņemot gadījumus, kad Brīvprātīgais darbs tiek īstenots vietējā līmenī.
     
 
Brīvprātīgo darbu var veikt jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kurš nav veicis Eiropas Brīvprātīgo darbu vai Brīvprātīgo darbu programmā “Erasmus+” un kurš ir reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.  

Projekta finansējums sedz visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas – projekta koordinēšanu, brīvprātīgā ceļošanu, uzturēšanos, aktivitāšu un atbalsta nodrošināšanu, vīzas un ar to iegūšanu saistītās izmaksas, kā arī brīvprātīgā kabatas naudu.

 
Projektā var tikt paredzēts īpašs atbalsts jauniešiem ar ierobežotām iespējām, finansēta iepriekšējā plānošanas vizīte un paredzētas izmaksas projekta Papildu aktivitāšu nodrošināšanai.   Ar Eiropas Komisijas atbalstu jauniešiem tiek nodrošināta valodas apmācība, apdrošināšana un obligātā apmācība dalībniekiem.

 

Brīvprātīgā darba partnerības projekti

Šis projekta veids ir paredzēts pieredzējušām Brīvprātīgā darba organizācijām, lai īstenotu ilgtermiņa projektus, kas uzlabo Eiropas Solidaritātes korpusa Brīvprātīgā darba aktivitāšu kvalitāti, stratēģiski risina sabiedrībai aktuālo vajadzību risināšanu un vietējās sabiedrības stiprināšanu un dod iespēju jauniešiem uzlabot savas kompetences un gūt vērtīgu pieredzi.

Kādi ir Brīvprātīgā darba partnerības projektu ieguvumi?
•    Iespēja sasniegt plašāku, stratēģiskāku projekta ietekmi
•    Nav jāiesniedz vairāki projektu pieteikumi
•    Regulāra dotācija aktivitāšu īstenošanai*
•    Iespēja nodrošināt jauniešiem ātrāku iesaisti aktivitātēs
•    Iesniedzot projektu, nav jāzina partnerorganizācijas

Aktivitāšu veidi

  Aktivitātes ilgums Līmenis
Individuālie brīvprātīgā darba projekti

2 līdz 12 mēneši

Jauniešiem ar ierobežotām iespējām no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem

 

Starptautiski

Nacionāli (īpaši pamatotos gadījumos)

Grupu brīvprātīgā darba projekti No 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem Starptautiski
Iepriekšējās plānošanas vizīte (galvenokārt, projektos, kur iesaistīti dalībnieki ar ierobežotām iespējām) 2 dienas Starptautiski

Ikgadējo dotāciju pieprasījumu iesniegšana 2019. un 2020. gadā

Ikgadējo dotācijas pieprasījumu var iesniegt organizācijas, kurām ir apstiprināts Brīvprātīgā darba partnerības projekts 2018. gadā.

2020. gadā ikgadējos dotācijas pieprasījumus var iesniegt līdz 07.05.2020 (brīvprātīgo uzņemšana/nosūtīšana - 01.07.2020. - 31.12.2021).

Svarīgi! Ja organizācijai ir apstiprināts Brīvprātīgā darba partnerības projekts un noslēgts 3 gadu līgums, tā nevar pieteikties standarta Brīvprātīgā darba projektiem.

* 3 gadu sadarbības līgums negarantē ikgadējā finansējuma piešķiršanu. Aģentūrai ir tiesības samazināt pieprasīto ikgadējo dotāciju, ievērojot pieejamā finansējuma apmēru un organizācijas īstenoto projektu kvalitāti.

 


Kvalitātes zīme
Projektu konkursi un rezultāti
Projekta iesniegšana
Dokumenti
Biežāk uzdotie jautājumi

 

Iveta Tiltiņa
Projektu koordinatore
Tālr.:  67251181
E-pasts: iveta.tiltina[at]jaunatne.gov.lv