Biežāk uzdotie jautājumi

Vai Solidaritātes projekti ir starptautiski projekti?
Nē. Solidaritātes projekti ir vietējā līmeņa projekti un ir paredzēti vietējās sabiedrības izaicinājumu risināšanai, iespējams, nodrošinot jauniešiem pirmo projektu īstenošanas pieredzi.

Vai Solidaritātes projektu var iesniegt un īstenot jaunieši?
Solidaritātes projektu var iesniegt neformālā jauniešu grupa, kuras sastāvā ir vismaz 5 jaunieši vecumā līdz 30 gadiem. Projekta īstenošanai – konta atvēršanai, dotācijas līguma slēgšanai u.c. administratīvo un finanšu jautājumu risināšanai ir nepieciešams piesaistīt jebkuru Latvijā reģistrētu publisku vai privātu organizāciju (piemēram, NVO, pašvaldību, valsts vai pašvaldību iestādi, skolu u.c.).

Vai neformālajā jauniešu grupā var tikt iesaistīti ārvalstu jaunieši?
Nē. Solidaritātes projektu Latvijā var īstenot Latvijas rezidenti.

Kādos gadījumos var tikt iesaistīta atbalsta persona?
Programmas nosacījumi neparedz konkrētus gadījumus. Projekta pieteikumā ir jāpamato atbalsta personas nepieciešamība. Tā, piemēram, var sniegt atbalstu gados jauniem jauniešiem vai jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Vai jauniešiem ir jāaprēķina Solidaritātes projektam nepieciešamais finansējums?
Nē. Ievadot projekta pieteikumā informāciju par projekta ilgumu, iesaistīto atbalsta personu u.c. datus, projekta finansējuma apmērs tiks aprēķināts automātiski.

Kad var saņemt finansējumu un kādā apmērā?
Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80 % apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta un gala atskaites apstiprināšanas.
 


Detalizēta informācija par Solidaritātes projektu finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" vadlīnijās, kas pieejamas sadaļā "Dokumenti".