Aģentūras izsludinātie konkursi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) izsludina programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”  2020. gada 3. projektu konkursu. 
Aicinām visus, kuri vēlas īstenot projektus, kas veicina savstarpēju solidaritāti, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 1.oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.


Pieejamais finansējums programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2020. gada trešajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2020. gada trešajā projektu konkursā ir  363 291.80 eiro:

  • Brīvprātīgā darba projektiem – 273 700.80 eiro;

  • Darba un stažēšanās projektiem* – 64 926.00 eiro;

  • Solidaritātes projektiem – 24 665.00 eiro.

*Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz organizētu apmaksātu praksi ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai stažēšanās  projektus, kas paredz stažieru uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās projektus var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme.

! Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home. Ņemot vērā, ka kvalitātes zīmes piešķiršanai nepieciešams vismaz 2 nedēļas, aicinām pieteikumu kvalitatīzes zīmes saņemšanai iesniegt ne vēlāk kā 15. septembrī.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu organizēta un izveidota neformālā grupa, kurai ir iegūts savs OID kods, vai Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī jauniešiem jābūt vecumā no 18 līdz 30 gadiem un jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija).

! Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.

Detalizēta informācija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.