2020. gads

2020. gadā programmā "Eiropas Solidaritātes korpuss" organizēti 3 projektu konkursi:

N.P.K. PROJEKTU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PIETEIKUMI, KURUS VAR IESNIEGT PROJEKTA UZSĀKŠANAS LAIKS PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI
1.

līdz 5. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika
(jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

Brīvprātīgā darba projekti
Darba un stažēšanās projekti
Solidaritātes projekti

no 2020. gada 1. maija līdz 30. septembrim Zināmi projektu konkursa rezultāti.
         
2.

līdz 7. maija plkst. 13.00 pēc vietējā laika
(jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

Brīvprātīgā darba projekti
Darba un stažēšanās projekti
Solidaritātes projekti
no 2020. gada 1. augusta līdz 31. decembrim Zināmi projektu konkursa rezultāti.
         
3.

līdz 1. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika
(jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

Brīvprātīgā darba projekti
Darba un stažēšanās projekti
Solidaritātes projekti
no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. maijam Zināmi projektu konkursa rezultāti.

Projektu pieteikumu iesniegšana https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Brīvprātīgā darba grupu projektu augstas prioritātes zonā pieteikumu iesniegšana līdz 17. septembrim plkst. 12:00 centralizētā projektu konkursā. Detalizēta informācija šeit.


1. projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) izsludina programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” pirmo 2020. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot projektus, kas veicina savstarpēju solidaritāti, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 5. februārim plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

 

Kopējais pieejamais finansējums programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2020. gada pirmajā projektu konkursā ir 362 425, 29 euro:

Brīvprātīgā darba projektiem – 278 485,75 euro;
Darba un stažēšanās projektiem* – 43 563,52 euro;
Solidaritātes projektiem – 40 376,02 euro.

*Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz apmaksātu stažēšanos ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai stažēšanās projektus, kas paredz stažieru uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās projektus var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme.

!Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu neformālā grupa vai Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija).

!Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.

Detalizēta informācija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās.

 

JSPA informē, ka 2020. gadā plānoti 3 programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursi:

Pirmā projektu konkursa beigu termiņš 5. februāris plkst. 13:00 pēc vietējā laika;

Otrā projektu konkursa beigu termiņš 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika;

Trešā projektu konkursa beigu termiņš 1. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

 

Kopējais 2020. gadā plānotais finansējums programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir 1 687 781.00 euro. Informācija par otro un trešo 2020. gada programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursu publicēta šeit.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.


2. projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” otro 2020. gada projektu konkursu. Vēršam uzmanību, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir mainīts. Visi, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 07. maijam, plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home.

Programmas “Eiropas Solidaritātes” 2020. gada otrajā projektu konkursā pieejamais finansējums ir  639 629.76 eiro, attiecīgi:

  • Brīvprātīgā darba projektiem un Brīvprātīgā darba partnerības projektu trešajam ikgadējā finansējuma pieprasījumam – 556 971.50 eiro;
  • Darba un stažēšanās projektiem* – 42 282.24 eiro;
  • Solidaritātes projektiem – 40 376.02 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšana:

Brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās projektus var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme. Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu organizēta un izveidotā neformālā grupa vai Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija) un grupai jāiegūst savs OID kods.

Vēršam uzmanību, ka:

  • Projektu īstenotāji, kuriem ir apstiprināts Brīvprātīgā darba partnerības projekts, ikgadējā finansējuma pieprasījumu trešajam periodam (no 2020. gada 01. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim) var iesniegt tikai šī gada otrajā projektu konkursā - līdz 7.maija plkst. 13:00 pēc vietējā laika.
  • Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.
  • Detalizēta informācija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās.

Aicinām sekot līdzi tālākai informācijai par projektu pieteikšanas termiņiem projektu sadaļā.  Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.
 

* Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz organizētu apmaksātu praksi ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai stažēšanās projektus, kas paredz stažieru uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.


3. projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) izsludina programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”  2020. gada 3. projektu konkursu. 
Aicinām visus, kuri vēlas īstenot projektus, kas veicina savstarpēju solidaritāti, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 1.oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.


Pieejamais finansējums programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2020. gada trešajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2020. gada trešajā projektu konkursā ir  363 291.80 eiro:

  • Brīvprātīgā darba projektiem – 273 700.80 eiro;

  • Darba un stažēšanās projektiem* – 64 926.00 eiro;

  • Solidaritātes projektiem – 24 665.00 eiro.

*Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz organizētu apmaksātu praksi ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai stažēšanās  projektus, kas paredz stažieru uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās projektus var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme.

! Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home. Ņemot vērā, ka kvalitātes zīmes piešķiršanai nepieciešams vismaz 2 nedēļas, aicinām pieteikumu kvalitatīzes zīmes saņemšanai iesniegt ne vēlāk kā 15. septembrī.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu organizēta un izveidota neformālā grupa, kurai ir iegūts savs OID kods, vai Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī jauniešiem jābūt vecumā no 18 līdz 30 gadiem un jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija).

! Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.

Detalizēta informācija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.