2020. gads

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2020. gada 1. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2020. gada 1. projektu konkursā tika iesniegti 46 projektu pieteikumi:

Brīvprātīgā darba projekti  – 17 projektu pieteikumi;

Darba un stažēšanās projekti 6 projektu pieteikumi;

Solidaritātes projekti 23 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. Brīvprātīgā darba projekti  (publicēti 20.04.2020);

2. Darba un stažēšanās projekti (publicēti 20.04.2020);

3. Solidaritātes projekti (publicēti 20.04.2020).
 


Apstiprinātie projektu pieteikumi 2020. gada 2. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2020. gada 2. projektu konkursā tika iesniegti 80 projektu pieteikumi:

Brīvprātīgā darba projekti  – 38 projektu pieteikumi;

Darba un stažēšanās projekti 12 projektu pieteikumi;

Solidaritātes projekti 30 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. Brīvprātīgā darba projekti (publicēti 17.07.2020);

2. Brīvprātīgā darba projekti - partnerības (publicēti 17.07.2020);

3. Darba un stažēšanās projekti (publicēti 17.07.2020);

4. Solidaritātes projekti (publicēti 17.07.2020).


Apstiprinātie projektu pieteikumi 2020. gada 3. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2020. gada 3. projektu konkursā tika iesniegti 87 projektu pieteikumi:

Brīvprātīgā darba projekti  – 23 projektu pieteikumi;

Darba un stažēšanās projekti 23 projektu pieteikumi;

Solidaritātes projekti 41 projektu pieteikumi.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

1. Brīvprātīgā darba projekti (publicēti 04.12.2020);

2. Darba un stažēšanās projekti (publicēti 29.12.2020);

3. Solidaritātes projekti (publicēti 04.12.2020).