2019. gads

2019. gadā programmā "Eiropas Solidaritātes korpuss" tika organizēti 3 projektu konkursi:

N.P.K. PROJEKTU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PIETEIKUMI, KURUS VAR IESNIEGT PROJEKTA UZSĀKŠANAS LAIKS PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI
1. līdz 7. februārim plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Brīvprātīgā darba projekti
Darba un stažēšanās projekti
Solidaritātes projekti

no 2019. gada 1. maija līdz 30. septembrim. Zināmi projektu konkursa rezultāti.
         
2. līdz 30. aprīlim plkst. 13:00 pēc vietējā laika. Brīvprātīgā darba projekti
Darba un stažēšanās projekti
Solidaritātes projekti
no 2019. gada 1. augusta līdz 31. decembrim. Zināmi projektu konkursa rezultāti.
    Ikgadējais brīvprātīgā darba finansējuma pieprasījums 2019. gada 1. augustā.  
         
3. līdz 8. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika. Brīvprātīgā darba projekti
Darba un stažēšanās projekti
Solidaritātes projekti
no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. maijam. Zināmi projektu konkursa rezultāti.

Projektu pieteikumu iesniegšana https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Brīvprātīgā darba grupu projektus augstas prioritātes zonā pieteikumu iesniegšana notika līdz 28. septembrim plkst. 12:00 centralizētā projektu konkursā. Detalizēta informācija šeit.


1. projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - aģentūra) izsludina pirmo programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2019. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot projektus, kas veicina savstarpēju solidaritāti, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2019. gada 7. februāra plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home. Projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 13. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika.

Pieejamais finansējums programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2019. gada pirmajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2019. gada pirmajā projektu konkursā ir 383 380.94 eiro:

Brīvprātīgā darba projektiem – 303 536.36 eiro;
Darba un stažēšanās projektiem* – 42 399.36 eiro;
Solidaritātes projektiem – 37 445.22 eiro.

*Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz organizētu apmaksātu praksi ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai stažēšanās projektus, kas paredz stažieru uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Brīvprātīgā darba, darba un prakses projektus var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme.

! Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu neformālā grupa vai Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija).

! Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.

Aģentūra informē, ka 2019. gadā plānoti 3 programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursi:

  • pirmā projektu konkursa beigu termiņš  - 7. februāris plkst. 13:00 pēc vietējā laika;
  • otrā projektu konkursa beigu termiņš - 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika;
  • trešā projektu konkursa beigu termiņš - 1. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Projektu īstenotāji, kuriem ir apstiprināts Brīvprātīgā darba partnerības projekts, otro ikgadējā finansējuma pieprasījumu varēs iesniegt otrajā projektu konkursā – līdz 30. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Informācija par programmas “ Eiropas Solidaritātes korpuss” otro un trešo 2019. gada projektu konkursu tiks publicēta http://www.jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/projektu-konkursirezultati

Detalizēta informācija par programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.


2. projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina otro programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2019. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot projektus, kas veicina savstarpēju solidaritāti, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2019. gada 30. aprīlim plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē.

Tiešsaistes tīmekļa vietne https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Pieejamais finansējums programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2019. gada otrajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2019. gada otrajā projektu konkursā ir 576 646.28 eiro:
Brīvprātīgā darba projektiem un Brīvprātīgā darba partnerības projektu otrajam ikgadējā finansējuma pieprasījumam – 465 656.71 eiro;
Darba un stažēšanās projektiem* – 74 645.68 eiro;
Solidaritātes projektiem – 36 343.89 eiro.

* Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz organizētu apmaksātu praksi ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai prakses projektus, kas paredz praktikantu uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Brīvprātīgā darba, Darba un stažēšanās projektus var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme.

Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Vēršam uzmanību, ka projektu īstenotāji, kuriem ir apstiprināts Brīvprātīgā darba partnerības projekts, ikgadējā finansējuma pieprasījumu otrajam periodam (no 2019. gada 01. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim) var iesniegt tikai šī gada otrajā projektu konkursā - līdz 30. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu neformālā grupa vai Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija).

Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.

JSPA informē, ka 2019. gadā plānoti 3 programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursi:
•    Pirmā projektu konkursa beigu termiņš  7. februāris plkst. 13:00 pēc vietējā laika (noslēdzies);
•    Otrā projektu konkursa beigu termiņš 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika (noslēdzies);
•    Trešā projektu konkursa beigu termiņš 1. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Informācija par programmas “ Eiropas Solidaritātes korpuss” trešo 2019. gada projektu konkursu tiks publicēta http://www.jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/projektu-konkursirezultati

Detalizēta informācija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.


3. projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) izsludina trešo programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2019. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot projektus, kas veicina savstarpēju solidaritāti, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2019. gada 8. oktobrim plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Pieejamais finansējums programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2019. gada trešajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2019. gada trešajā projektu konkursā ir 248 188.00 eiro:

·         Brīvprātīgā darba projektiem– 117 258.00 eiro;

·         Darba un stažēšanās projektiem* – 112 269.00 eiro;

·         Solidaritātes projektiem – 18 661.00 eiro.

*Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz organizētu apmaksātu praksi ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai prakses projektus, kas paredz praktikantu uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.

Projektu pieteikumu iesniegšana
Brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās projektus var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme.

!Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu neformālā grupa vai Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija).

! Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.
Detalizēta informācija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.