2019. gads

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2019. gada 3. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 3. programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu konkursā tika iesniegti 39 projektu pieteikumi.

Brīvprātīgā darba projekti – 17 projektu pieteikumi;

Darba un prakses projekti - 3 projektu pieteikumi;

Solidaritātes projekti – 19 projektu pieteikumi;

 

Informācija par konkursa rezultātiem:

Brīvprātīgā darba projekti (publicēti 20.12.2019.)
Solidaritātes projekti (publicēti 20.12.2019.)
Darba un prakses projekti (publicēti 20.12.2019.)

 

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2019. gada 2. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 2. programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu konkursā tika iesniegti 46 projektu pieteikumi.

Brīvprātīgā darba projekti – 26 projektu pieteikumi;
Brīvprātīgā darba partnerības projektu ikgadējās dotācijas pieprasījumi – 6 pieteikumi;
Solidaritātes projekti – 13 projektu pieteikumi;
Darba un prakses projekti - 1 projekta pieteikums.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

Brīvprātīgā darba projekti (publicēti 26.07.2019.)
Ilgtermiņa brīvprātīgā darba projekti (ikgadējā dotācija) (publicēti 26.07.2019.)
Solidaritātes projekti (publicēti 26.07.2019.)
Darba un prakses projekti (publicēti 26.07.2019.)

 

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2019. gada 1. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 1. programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu konkursā tika iesniegti 38 projektu pieteikumi.

Brīvprātīgā darba projekti – 14 projektu pieteikumi;
Solidaritātes projekti – 23 projektu pieteikumi;
Darba un prakses projekti - 1 projekta pieteikums.

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

Brīvprātīgā darba projekti (publicēti 17.04.2019.)
Solidaritātes projekti (publicēti 17.04.2019.)
Darba un prakses projekti (publicēti 17.04.2019.)