2018. gads

Apstiprinātie projektu pieteikumi 2018. gada 1. projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2018. gada 1. projektu konkursā tika iesniegti 44 projektu pieteikumi.

    Brīvprātīgā darba projekti – 24 projektu pieteikumi;
    Solidaritātes projekti – 19 projektu pieteikumi;
    Darba un stažēšanās projekti - 1 projekta pieteikums.
 

Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

    Brīvprātīgā darba projekti (publicēti 21.12.2018.)
    Brīvprātīgā darba partnerības projekti (publicēti 21.12.2018.)
    Solidaritātes projekti (publicēti 21.12.2018.)
    Darba un stažēšanās projekti (publicēti 21.12.2018.)

 

Ikgadēja finansējuma pieprasījumi:

   Brīvprātīgā darba partnerības projekti (publicēti 21.12.2018.)