Saites

Fondi

Annas Lindes Euromed Fonda starpkultūru dialogam centrālā mājaslapa. Informē par jaunumiem fonda darbībā, jaunākajām iespējām, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdz atrast partnerus projektiem.

Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" - šīs programmas ietvaros citu starpā iespējams veidot arī dažāda veida projektus ar EuroMed valstīm (jauniešu apmaiņas, seminārus, apmācības, partnerības veidošanas pasākumus, Eiropas brīvprātīgo darbu, utml.).

EuroMed Youth programma – īpaša Eiropas Komisijas dibināta programma/fonds, kas finansē Vidusjūras reģiona un Eiropas valstu jauniešu sadarbības projektus.

The Fondazione Mediterraneo ir starptautiska bezpeļņas sabiedriskā labuma organizācija, kas apvieno speciālistus un starptautiski atzītus pasniedzējus, kuru pētniecības lauks ir politika, starptautiskās attiecības un Vidusjūras reģions.

Āzijas–Eiropas fonds (The Asia-Europe Foundation) dibināts ar mērķi veicināt savstarpēju sapratni Āzijas un Eiropas valstu starpā ar dažāda veida apmaiņas projektu palīdzību. Mājaslapa piedāvā informāciju par iespējām, programmām un projektiem, kuros var iesaistīties, kā arī dažāda veida resursu informāciju saistībā ar Āzijas un Eiropas valstu sadarbību.

Euromed Audiovisual II ir Eiropas Savienības finansēta programma, kuras mērķis ir tuvināt Vidusjūras valstu un Eiropas valstu kultūras un sabiedrības ar audiovizuālu un kinemotogrāfisku projektu palīdzību.

Starptautiskā sadarbība

ENPI (European Neighbourhood and Partnerhship Instrument) informācijas un sadarbības centra mājaslapa, kas veidota ar mērķi nodrošināt vienkārši saprotamu un praktisku informāciju par ES sadarbību ar Vidusjūras reģionu. Satur plašu informāciju par esošajām sadarbības formām, iespējām nevalstiskajām organizācijām un indivīdiem, kā arī norādes uz resursiem padziļinātai izpētei.

EuroMeSCo - tīkls, kas apvieno dažādus izpētes institūtus, kas nodarbojas ar politikas un drošības jautājumu izpēti Vidusjūras baseina valstīs.

Euromed Mantojuma programma (The Euromed Heritage programme) ir ES finansēta programma, kas sniedz ieguldījumu savstarpējās sapratnes un dialoga veicināšanā Vidusjūras valstu un Eiropas valstu kultūru starpā.

Sabiedrība

Džona Hopkinsa Universitātes programma piedāvā projektu - filmu „Women Speak Out”, kas ir radīts, lai dotu iespēju sievietēm un veicinātu sieviešu iesaistīšanos sabiedrībā notiekošajā. Filmā iekļauti sieviešu stāsti no Ēģiptes, Libānas, Palestīnas, Tunisijas un Jemenas.

Eiropas Savienības finansētais Euromed migrācijas projekts, kura mērķis ir stiprināt ES un Euromed valstu sadarbību migrācijas, sociālās integrācijas, tieslietu un drošības jomās.


Informācijas krātuve ar jaunākajām ziņām par Tuvajos Austrumos notiekošo. Vienkārša valoda, interesants saturs. http://middleeast.about.com

Jaunatnes lietas

SALTO-Youth EuroMed Resource Centre – resursu centrs, kas veicina sadarbību starp Europas un Vidusjūras valstīm jaunatnes jomā, piedāvājot informāciju, partneru atrašanas iespēju un apmācības šajā jomā.

Euro-Mediterranean Youth Platform – platforma, kas koordinē dažādas jauniešu programmas un veicina EUROMED sadarbību jaunatnes jomā.

Vizuālā māksla, kino, mūzika...

Euromedcafe, portāls, kurš radies pēc Fondazione Mediterraneo iniciatīvas, ir kā tikšanās vieta tiem, kas radošos veidos, caur skaņām un attēliem (mūzika un kino), vēlas veicināt starpkultūru dialogu EUROMED reģionā.

The International Association of the Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean (BJCEM) organizē starptautiskas jauno mākslinieku bienāles no Eiropas un Vidusjūras reģiona. Nākamā bienāle - 2011. gadā Marokā.

Citi temati

Euromed Cilvēktiesību Tīkla, kurā ir apvienojušās dažādas organizācijas un institūcijas, mājaslapa, kurā atradīsiet izsmeļošu informāciju par cilvēktiesību jautājumiem un situāciju šajā reģionā, kā arī katras valsts raksturojumu.

Tuvo Austrumu valstu tradicionālo ēdienu recepšu krātuve – šeit atradīsiet gan viegli pagatavojamu ēdienu receptes, gan skaidrojumu par to, kā pagatavot ko sarežģītāku.
http://mideastfood.about.com/