Publikācijas

  MOSAIC - materiāls par EuroMed jaunatnes darbu     Fona informācija par dažādiem tematiem, kas saistīti ar EuroMed sadarbību, kā arī konkrētas metodes jaunatnes darbam. Publikācija pieejama tikai angliski.
   
Pētījums par Starpkultūru iezīmēm EuroMed reģionā (2010)
       Annas Lindes fonds kopā ar saviem partneriem ir veicis apjomīgu pētījumu par starpkultūru iezīmēm EuroMed reģionā. Tas sastāv no iedzīvotāju aptaujas, kas tika veikta 13 valstīs un ekspertu rakstiem par dažādiem ar starpkultūru dialogu saistītiem jautājumiem.

Iesakām iepazīties ar pētījuma rezultātiem un diskusijām par to ALF mājaslapā: http://www.euromedalex.org/trends/report/2010/main.