Kā kļūt par nacionālā tīkla organizāciju?

Par Annas Lindes fonda tīkla organizāciju var kļūt jebkura nevalstiskā, bezpeļņas organizācija, asociācija, universitāte, pašvaldība un uzņēmums, kas atbalsta fonda misiju un vēlas darboties starpkultūru dialoga veicināšanā ar EuroMed valstīm.

Lai kļūtu par Annas Lindes fonda Latvijas nacionālā tīkla dalīborganizāciju, ir jāaizpilda pieteikuma anketa (angliski): http://www.annalindhfoundation.org/node/add/member tiešsaitē. Dalību tīklā pēc kandidātu motivācijas pārbaudes apstiprina Latvijas tīkla koordinatore.

Tīkla iekšējie noteikumi

Kādas ir priekšrocības kļūstot par Annas Lindes fonda tīkla organizāciju?

    * Tikai tīkla dalīborganizācijas ir tiesīgas piedalīties fonda izsludinātajos grantu konkursos.
    * Iespēja piedalīties apmācībās, semināros, konferencēs un dažādos citos fonda un tās biedru rīkotajos pasākumos.
    * Iespēja regulāri saņemt informāciju (konsultācijas) par notiekošo ALF un EuroMed sadarbības jomā (visas organizācijas saņem ziņu lapu vismaz vienreiz mēnesī un tiek pievienotas sarakstes listei alf-latvija@googlegroups.com).
    * Iespēja sadarboties ar citām organizācijām, kas atrodas tīklā un atrast partnerus dažādiem projektiem.
    * Iespēja piedalīties lēmumpieņemšanas procesos par tīkla darbību, prioritātēm un galvenajiem uzdevumiem.
    * Iespēja ierosināt pasākumus un tos organizēt tīkla kopējo aktivitāšu ietvaros, piemēram, festivāls "Otrpus Vidusjūrai".

Kādi ir tīkla organizācijas pienākumi?

Dalība Annas Lindes fonda tīklā organizācijai neuzliek nekādas finansiālas saistības, tomēr, lai nodrošinātu, ka organizācijas tiešām vēlas darboties tīklā, mēs parakstām vienošanos par dalības noteikumiem.

Tīkla dalīborganizāciju pienākumi:

    * Atbalstīt un ievērot ALF misiju un vērtības veicinot starpkultūru dialogu ar Vidusjūras reģionu.
    * Popularizēt ALF tīklu vietējā/reģionālā līmenī.
    * Regulāri piedalīties tīkla tikšanās reizēs.
    * Informēt koordinatori par izmaiņām savas organizācijas struktūrā un kontaktinformācijā ar cilvēku, kas atbildīgs par komunikāciju ar ALF.
    * Informēt tīkla koordinatori  par savu darbību, kas saistīta ar starpkultūru dialoga veicināšanu ar Vidusjūras valstīm.
    * Ievietot savā mājaslapā informāciju par dalību Annas Lindes fonda tīklā kopā ar fonda logo un linku uz Latvijas tīkla mājaslapu (www.annaslindesfonds.lv).

Vairāk informācijas var saņemt kontaktējoties ar Annas Lindes fonda Latvijas nacionālā tīkla koordinatoru, rakstot uz alf@jaunatne.gov.lv vai zvanot 67358069.